69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Tradere vet råd ved stagflasjon

Tradere vet råd ved stagflasjon

Etter et kvartal med avtagende vekst og inflasjon, tror mange at vi nå beveger oss inn i en periode med økonomisk tilbakegang samtidig som prisnivået fortsetter å stige. Investorer har noen faste tommelfingerregler for slike perioder.

Keith McCullough, mannen bak det profilerte analyseselskapet Hedgeeye Risk Management,  uttalte i et intervju denne uken at USA med stor sannsynlighet beveger seg inn i en periode med stagflasjon. Det samme tror han for Kina og Japan. Stagflasjon innebærer avtagende økonomisk vekst (målt i BNP-vekst) kombinert med stigende inflasjon. Dette vil være en annen situasjon enn i forrige kvartal da BNP-veksten i USA falt fra 2,28 til 2,03 prosent mens inflasjonen gikk ned fra 1,81 prosent til 1,76 prosent. 

Ved inngangen til helgen står den amerikanske hovedindeksen S&P500 i 3085, like under torsdagens alltime high på 3097. Ettersom tredje kvartal hadde avtagende BNP-vekst, vil nok mange hevde at markedet allerede er priset for høyt, og at risiko for stagflasjon ikke gjør grunn til optimisme for videre vekt i aksjemarkedet. Den som vet hvordan man bør posisjonere seg under slike stagflasjonsperioder kan likevel tjene penger. Her er et par råd.

Kan være dyrt å ha pengene i banken
I perioder med inflasjon øker det generelle prisnivået (konsumprisene) i samfunnet. Pengene dine blir altså mindre verdt. Dersom bankrenten er lavere enn inflasjonen, taper man altså penger på å ha dem i banken. Ønsker man å tjene penger, bør man derfor se etter alternativer som gir høyere avkastning enn inflasjonsraten. Aksjemarkedet og råvarer er her gode alternativer.

Invester i råvarer
En svært vanlig sikring mot inflasjon er å investere i gull. Gullprisen har en tendens til å stige når det generelle prisnivået stiger. Derfor er det ansett som en trygg (og lønnsom) havn når verdien av penger faller. Andre populære råvarer å investere i er olje, naturgass, sølv, søyabønner, sukker og hvete. 

Velg riktig sektor
Erfaringsvis gjør noen sektorer det bedre enn andre i perioder med stagflasjon. Et godt eksempel på dette er energisektoren. Oljeselskaper som for eksempel Exxon Mobil og Equinor gjør det bedre når oljeprisen stiger og kan derfor typisk gjøre det godt i perioder med inflasjon selv om den økonomiske veksten er avtagende. I løpet av den siste måneden har oljeprisen steget med 7 prosent. Det må imildertid nevnes at andre faktorer enn inflasjon er avgjørende for oljeprisen.  Hvordan den vil bevege seg videre avhenger blant annet av lagertallene i USA, forventinger til – og utfallet av OPEC-møter og den generelle økonomiske aktiviteten i verden.

Hold deg unna eller short konsumselskaper
I perioder med stagflasjon øker prisen på innsatsfaktorer i selskapenes produksjon (kostnadsnivået) uten at kjøpekraften blant konsumentene blir bedre. Ifølge Keith McCullough er derfor selskaper som tilbyr konsumvarer gode short-kandidater under stagflasjon.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.