69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Tradere ser short-mulighet i DAX-indeksen

Tradere ser short-mulighet i DAX-indeksen

De fleste nøkkeltall varsler en nært forestående resesjon i Tyskland. Likevel er DAX-indeksen opp 17 prosent så langt i år. Detter ser tradere muligheten i.

Ved inngangen til helgen sto den tyske hovedindeksen DAX i 12400. Det er 17 prosent høyere enn ved inngangen til året og kun 7 prosent fra all time high. Man skulle nesten tro de tyske økonomiske indikatorene pekte oppover. Slik er det dog ikke. 

EUs største økonomi har vist stadig større sykdomstegn gjennom året. Strengere reguleringer og lavere etterspørsel i transportsektoren bidro til at tysk BNP gikk ned 0,1 prosent i andre  kvartal, og mange frykter at den negative utviklingen vil fortsette. Foreløpig estimat for tysk BNP-vekst i tredje kvartal er minus 0,2 prosent, noe som vi så fall betyr at Tyskland offisielt vil være inne i en resesjon. Fasiten får vi først i november.

Et av nøkkeltallene som taler for videre nedgang er PMI, som måler optimismen blant tyske innkjøpssjefer. For industrisektorene har dette nøkkeltallet gått i rak utforbakke gjennom hele året og målte i september 41,4. Så lavt har ikke indeksen målt siden slutten av finanskrisen, og indikerer at de aller fleste innkjøpssjefer forventer økonomisk nedgang. For servicesektoren viser PMI-tallene fremdeles tegn til økonomisk vekst, men også denne kurven har falt markant de siste månedene. 

Den samme tendensen ser vi hos tyske forbrukere. CCI-indeksen måler forbrukeres forventing til økonomien fremover sammenlignet med i dag. Verdier over 100 signaliserer at forbrukere vil bruke mer penger fremover mens verdier under 100 signaliserer lavere forbruk. Denne indeksen har falt kraftig gjennom året og ligger i slutten av september tett ned mot grensen på 100.

Det eneste tyske nøkkeltallet som har vært noe positivt den siste måneden er sentimenttallet for tyske bedriftsledere, målt ved ifo-indeksen. Etter å ha dalt fra 103,7 forrige september til 94,3 i august, steg den igjen til 94,6 i september. Den delen av indeksen som måler fremtidsutsikter har derimot fortsatt å falle til 90,8. 

Selv om det er tett mellom de negative nøkkeltallene bør nok varsellampen lyse aller rødest for de tyske rentekurvene. I september får du nemlig tilnærmet lik rente om du kjøper en tysk statsobligasjon med 3 måneders løpetid som du får om du kjøper en med 10-års løpetid. I praksis innebærer det at man tror dagens risikofrie avkastning på -0,59 vil holde seg tilnærmet lik over de neste 10 årene. Skrur man horisonten opp til 30 års løpetid er fortsatt renten negativ (-0,13). Man kan altså i dag «sikre seg» negativ avkasting i 30 år fremover fordi man tror det er bedre enn alternativet. 

De tyske nøkkeltallene forteller altså en helt annen historie enn den tyske hovedindeksen indikerer. Derfor ser mange tradere nå muligheter i å shorte DAX-indeksen. Ved inngangen til helgen var majoriteten av posisjonsverdien i DAX-indeksen hos CMC Markets posisjonert for fremtidig nedgang. Dersom traderne som har shortet får rett, kan det få store konsekvenser for alle Tysklands handelspartnere, og det er dårlig nytt for Norge.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.