Våpenhvilen i handelskrigen mellom USA og Kina er forlenget og både Trump og Jinping står med kniven på strupen i forhandlingene. Kommer de ikke til en avtale raskt, kan det gå hardt utover verdens børser. 

Den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina har i snart ett år preget det internasjonale nyhetsbildet og skapt mye spenning på verdens børser. I desember skulle vi imidlertid få litt pusterom da president Donald Trump og Xi Jinping ble enige om 90 dagers fravær av opptrapping av straffetoll for å komme til en enighet. Da 90-dagersperioden utløp den 1. mars hadde partene ennå ikke blitt enige. Donald Trump besluttet ensidig å utsette innføringen av ytterligere tollskjerpelser på kinesiske varer. Nå står begge presidentene med kniven på strupen frem til de har funnet en løsnin – noe som forventes innen utgangen av mars.

For Donald Trump og USA sitt vedkommende har et av de viktigste formålene med handelssanksjonene vært å bedre USA’s handelsbalanse. I 2018 endte handelsunderskuddet på 5.390 milliarder kroner, 13 prosent høyere enn i 2017, som er det høyeste underskuddet i landet på over ti år. På tross av Trumps forsøk på å bedre handelsbalansen mot Kina økte underskuddet i 2018 med 10,4 prosent mot året før. Dette er urovekkende tall for et land hvor statsgjelden bare vokser og vokser.

I februar ligger den samlede utenlandsgjelden i USA på svimlende 22 000 milliarder dollar. Det forventes at gjelden vokser ytterligere de neste ni årene. Riktignok skyldes underskuddet i det amerikanske statsbudsjettet også skatteletten Trump innførte i fjor, men det er liten tvil om at landet vil være tjent med å fremforhandle en avtale som kan snu den negative trenden i handelsbalansen mot Kina. Det vet Donald Trump bedre enn noen.

En annen faktor som legger press på Trump er forventingen i markedet. Presidenten har selv twitret at partene er i ferd med å komme til en positiv løsning, noe markedet nå har priset inn. Selv om positive nyheter gir umiddelbar positiv respons, øker også risikoen for skuffelse. Et negativt utfall av forhandlingene vil sannsynligvis gi store negative utslag på amerikanske børser. Det skaper ny trøbbel for Trump. Presset blir heller ikke mindre av at han i forrige uke måtte avbryte toppmøtet med Kim Jong-un uten resultat. 

Også president Xi Jinping er presset. Fredag var asiatiske aksjer utsatt for en nedgang etter at Kina meldte om eksportfall på hele 20,7 prosent i februar. Dette er betraktelig høyere enn det ventede fallet i eksporten på seks prosent. Flere analytikere peker på handelskrigen med USA som en viktig årsak til fallet, selv om det også skal nevnes at den kinesiske nyttårsfeiringen har spilt inn.

Enn så lenge virker det sannsynlig at partene blir enige i løpet av mars eller begynnelsen av april. I følge Wall Street Journal har Kina tilbudt seg å senke tollen på flere amerikanske produkter, mens USA skal vurdere å fjerne mesteparten av sanksjonene som er pålagt kinesiske varer siden i fjor. Tror man derimot forhandlingene går i stå, kan det være mye å hente på å gå short i både det kinesiske og amerikanske aksjemarkedet.