CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Stor turbulens i 30.000 fot

SAS-aksjen stupte 20 prosent denne uken. Nå får du 2500 aksjer i flyselskapet for prisen av en returbillett til Malaga!

 
Aksjekursen i SAS har falt nesten 80 prosent på fem år, og slett ikke kun på grunn av pandemien. Fra aksjen toppet i oktober 2017 var kursen to år senere halvert. I 2020 fulgte en kapitalutvidelse hvor aksjonærene ble kraftig utvannet og aksjen stupte. Det har ikke manglet strategiplaner, sparerunder eller redningspakker. Knallhard konkurranse kombinert med et altfor høyt kostnadsnivå og tilbakevendende streiker har gjort flyselskapet ulønnsomt. Pandemien har gjort vondt verre. Nå spekulerer noen analytikere i at selskapet kan gå konkurs. 
 

Som investor skal du puste dypt før du setter dine penger i et flyselskap.  Selv i årene før pandemien, da flytrafikken var rekordhøy, var den samlede driftsmarginen i bransjen kun omkring fem prosent. Inntjeningen for verdens flyselskaper var i 2019 på 26 milliarder dollar. Google alene tjente samme året 34 milliarder dollar.  Ser man over en femårsperiode, har aksjekursen i American Airlines falt med 62 prosent, Lufthansa med 24 prosent, Singapore Airlines med 23 prosent og lavprisselskapet easyJet med 11 prosent. American Airlines aksjekurs ble halvert fra desember 2018 til pandemien satt inn, og har blitt halvert igjen under pandemien.

Det er hederlige unntak, og stigende aksjekurser finner vi hos eksempelvis Air China med 14 prosent og Ryanair med 28 prosent sett over de siste fem årene. Bak tallene er det naturligvis store sesongvariasjoner, men samlet sett har flyselskaper gitt en langt dårligere avkastning enn markedet. I altfor friskt minne har vi også Norwegians dramatiske fall og en alt annet enn aksjonærvennlig restrukturering. Flyselskapenes samlede underskudd under pandemien har vært svimlende 190 milliarder dollar, og store nasjonale selskaper er blitt reddet av gigantiske hjelpepakker.

Fart i billettsalget

Så vel Ryanair som den internasjonale organisasjonen for lufttransport, IATA, melder nå om kraftig økning i billettsalget som følge av at koronatiltakene lettes. På vei mot normalisering, skriver organisasjonen. Pandemien har vært dramatisk for etterspørselen. Fra 2004 til 2018 var den årlige veksten i passasjer-kilometer omkring åtte prosent. Så kom pandemien og flytrafikken falt til en tredjedel av normalt nivå. Og det er fortsatt langt til 2019-nivået skriver IATA, blant annet på grunn av innreiserestriksjoner til viktige reisemål som Kina, Japan, Russland, Indonesia og Italia. Men rutenettet utvides og det børstes støv av fly som har vært parkert under pandemien. Mange flyselskaper sier de nå ser slutten på pandemien.

Problemene er imidlertid fortsatt store. Ingen vet hvor stort frafallet av de lukrative forretningsreisende blir. Mange av de større flyselskapene har tradisjonelt hentet nesten all sin fortjeneste fra passasjerene forrest i flyet. Pandemien har synliggjort fordelene med nettmøter. Det er heller ingen tegn på at prispresset i markedet er avtagende. På kostnadssiden gjør en sterkt stigende oljepris dype innhugg i lønnsomheten. Samtidig er det press på lønningene. Dessuten skal vi tenke på at forbrukerne har stigende fokus på bærekraft, at Paris-avtalen henger tungt over bransjen og at myndigheter verden rundt vurderer nye skatter og avgifter på CO2-belastende aktiviteter.

Bedre muligheter i verdikjeden

Tror du på ny vekst i flytrafikken og ønsker å investere i sektoren, kan du klokelig vurdere å investere i andre deler av verdikjeden. Et gammelt og populistisk munnhell for aerospace-sektoren sier at jo lengre vekk fra passasjerene du investerer, desto større blir fortjenesten. Airbus, som produserer fly, har nylig fremlagt et robust regnskap for fjerde kvartal, klart bedre enn hva markedet forventet. Flyprodusenten leverte høyere marginer, noterte fremgang i alle tre divisjoner og fremla en god ordreinngang i fjerde kvartal. Airbus-aksjen har steget 81 prosent på fem år.

Det kan være enda bedre fortjeneste å hente i andre deler av verdikjeden, kanskje spesielt hos leverandører av deler og komponenter, som også er store i ettermarkedet. Disse har i hovedsak langt høyere marginer enn flyselskaper og flyprodusenter. De fleste betjener også det militære segmentet, som gjør selskapene mindre eksponert for sykliske variasjoner i passasjermarkedet. På de siste fem årene har viktige aktører som Heico levert 250 prosent aksjeavkastning, TransDigm 163 prosent og Raytheon (RTX) 42 prosent, for å nevne noen. Etter noen vanskelige år under pandemien, tror mange på sterk vekst i ettermarkedet. Flyene kommer i luften og skal vedlikeholdes, og det krever deler, komponenter og arbeidstimer.

Fra et investor-synspunkt er det uhensiktsmessig at så mye spalteplass og analyser brukes på lite lønnsomme flyselskaper når det kan finnes mer spennende investeringsmuligheter andre steder i aerospace-segmentet.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app