CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Ser vi et comeback i kryptomarkedet?

Etter en ny uke med markant oppgang har Bitcoinkursen mer enn doblet seg så langt i 2019.  Sist prisen for èn Bitcoin var på dagens nivå var 4. september 2018. Skal vi få et skikkelig comeback i kryptomarkedet? 

Det er ikke bare Bitcoin som har hatt en betydelig vekst den siste måneden. Kursutviklingen for Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, og andre vært vel så spektakulær. Flere av disse har vokst med opp mot 50 prosent, bare den siste uken.

Det er flere mulige årsaker til den enorme prisutviklingen. Torbjørn Bull Jenssen, sjef i investeringsselskapet Arcane Crypto, uttalte til E24 denne uken at markedet syntes å være ferdigsolgt og at positive nyheter nå driver markedet oppover. Disse positive nyhetene er blant annet at Fidelity investments er i ferd med å utvikle en løsning for kjøp og salg av bitcoin for institusjonelle investorer og at Microsoft bygger en ID-løsning basert på bitcoins blokkjedeteknologi. I tillegg vet vi at aktører som Facebook jobber med å utvikle sin egen kryptovaluta. Bull Jensen påpeker også at kursstigningen så langt virker å være drevet av institusjonelle investorer, i motsetning til utviklingen i 2017 som i stor grad var retail-drevet. 

Etter at oppgangen i kryptomarkedet ble viet stor oppmerksomhet fra mediene i 2017 ble Bitcoin et kjent fenomen for folk flest. Mange irriterte seg over å ikke ha fått tatt den i den spektakulære oppgangen på nærmere 2000 prosent. Hvis oppgangen i kryptomarkedet fortsetter er det god grunn til å forvente at mediene på ny vil vie markedet stor oppmerksomhet, og med en all time high på 20.000 friskt i minne, vil muligens mange retail-investorer hoppe på toget. 

Et annet argument for at kryptomarkedet potensielt vil kunne stige er den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina. For det første skaper denne tvisten er generell uro som kan bidra til at mange vil trekke seg ut av aksjemarkedene og realisere profitt. I fravær av andre gode investeringsalternativer vil kryptomarkedet for noen kunne være en godt alternativ. For det andre er handelskrigen i seg selv en faktor som for mange svekker tilliten til offentlige styringsorganer, noe som i seg selv kan tale for å sette pengene i en valuta som ikke nevneverdig påvirkes av myndigheter.

Enkelte analytikere påpeker dessuten at den historiske kursutviklingen til Bitcoin tradisjonelt har beveget seg i sykluser på 2-3 år med markant oppgang etterfulgt av betydelige korreksjoner på opp mot 80 prosent. 

Bitcoin og elleve andre kryptovalutaer kan blant annet handles på CMC Markets sin plattform. Ved inngangen til helgen var 8 av 10 tradere posisjonert for at Bitcoinkursen skal stige videre.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.