73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Sell an “M” Reversal in USD

Sell an “M” Reversal in USD

Conventional wisdom is that the USD will continue to strengthen as the first Fed rate hike approaches. However:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Markets rarely go anywhere in a straight line
  • The US Dollar index is up 4% over the last 5 weeks, and more than 20% since February 2014
  • Some of the most profitable technical trades go against the fundamentals.

 

With these points in mind, have a look at this possible reversal signal:

20150724 usdsgd

This set up fulfils the “M” reversal criteria – the first peak is outside the Bollinger bands, the second peak within. The question is whether the current candle is the peak. To confirm the pattern, the next candle must have a lower high and low than the current candle. The sell signal comes on a close below the low of the current candle, at 1.3675.

Assuming an entry around 1.3670, a stop loss order may be placed above the high of the current candle at 1.3720. The target is not clear cut, as this is NOT a Bollinger band trade, but a trend change trade. Traders may therefore look at a trailing stop loss/ take profit of around 50 points, and let the market decide how far the market will drop.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.