CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Se utenfor Norge i jakt på avkastning

Se utenfor Norge i jakt på avkastning

Tradere og investorer som kun investerer i norske aksjer går glipp av mange muligheter, ikke minst gevinstene ved internasjonal diversifisering.

Mange investorer har en høy andel av formuen investert i sitt eget hjemland. I finansteorien omtales dette fenomenet som «home bias», eller hjemmefavorisering på norsk, og det kan være et problem av flere årsaker. Blant annet går man glipp av gevinsten ved internasjonal diversifisering. Både i næringslivspressen og blant norske tradere er det mye fokus på norske aksjer, men det finnes bokstavelig talt et stort investeringsunivers utenfor Norges grenser.

Halvparten med aksjer i ett selskap
385.000 nordmenn eide aksjer med en samlet verdi på 115 milliarder kroner på Oslo Børs ved inngangen til 2020, ifølge AksjeNorge.

Nesten halvparten har kun aksjer i ett selskap, noe som bryter med de fleste anbefalinger om risikospredning.

Når nordmenn investerer i fond ser det ut som flertallet er gode til å spre risikoen på forskjellige markeder.

Norske privatpersoner har plassert totalt 143 milliarder kroner i aksjefond, hvorav 31 milliarder kroner er fond med Norge-mandater, viser tall fra Verdipapirfondenes forening.

Til sammenligning er 40 milliarder kroner investert i globale fond, mens 20 milliarder kroner er i nordiske mandater.

Apple vs. Equinor
Mange norske børsnoterte selskaper gir internasjonal eksponering, enten det er Hydro som har over 97 prosent av sine inntekter fra utlandet eller Telenor hvor rundt tre fjerdedeler kommer fra andre land.

Likevel vil en portefølje med overvekt på de mest internasjonale norske selskapene være for liten og underdiversifisert til å gi vesentlig diversifiseringsgevinster, viste en undersøkelse i 2005 fra Norges Bank.

Og selv store norske selskaper blir små i en internasjonal sammenheng. Verdens mest verdifulle selskap, Apple, har en markedsverdi på over 15.000 milliarder kroner. Det er mer enn 30 ganger så mye som det største selskapet på Oslo Børs, Equinor, og det er mer enn Oljefondets samlede verdi..

En stor verden
Det finnes også en hel verden av valutaer, indekser, råvarer og rentepapirer utenfor Norge, i tillegg til vel 43.000 børsnoterte aksjer man ikke får tilgang til hvis man som investor begrenser seg til det norske aksjemarkedet.

Valutamarkedet er det klart største med et daglig handelsvolum på over 5 billioner dollar, og blir blant annet brukt for å avdekke valuta- og renterisiko eller for å spekulere i geopolitiske begivenheter.

Populære råvarer for norske tradere er olje, gull og sølv, men det er også mulig å handle mer eksotiske råvarer som kakao, bomull, soyabønner og sukker.

Å investere i indekser er en enkel måte å oppnå diversifisering på, ettersom dette er finansielle produkter bestående av en kurv med toneangivende aksjer i et marked, for eksempel de største selskapene i Europa, USA eller Japan. Det er slike muligheter investorene hos CMC Markets benytter.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app