69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Saved by the … FED

Saved by the … FED

Stemningen i aksjemarkedet var på god vei til å surne i forrige uke på frykt for ny smittebølge. Så kom FED og reddet dagen.. igjen.

Etter å ha nådd drøyt 3200 poeng mandag 8. juni kom frykten tilbake i markedet. Medier verden over hadde nylig rapportert om tendenser til flere smittetilfeller som et resultat av mildere restriksjoner. Selv om en slik tendens ikke burde kommet som en overraskelse, falt S&P500 med nesten 8 prosent på noen få dager. Mange trodde dette kunne være startskuddet på en ny nedtur etter den forrige i begynnelsen av mars, og de hentet gevinst. Så kom FED på banen igjen.

Forrige uke annonserte den amerikanske sentralbanken at de ville gå aktivt inn i markedet med kjøp av selskapsobligasjoner. Kjøpene skal gjøres via en selvkomponert indeks som skal bestå av alle obligasjoner i annenhåndsmarkedet som er utstedt av amerikanske selskaper som oppfyller visse kriterier. Dette bidrar til å gi likviditet til det amerikanske markedet, og hovedindeksen har siden klatret tilbake til over 3100.

En annen faktor som bidro til U-svingen i aksjemarkedet var rykter om at Trump-administrasjonen jobber med en infrastrukturpakke på over 1000 milliarder dollar. Et slikt tiltak stimulerer økonomien gjennom økt etterspørsel etter arbeidskraft og vil være positivt både for amerikansk økonomi og Trump, spesielt i forkant av et presidentvalg.

Gode muligheter for trading i oljemarkedet
Oslo Børs har også klatret vesentlig de siste månedene, mye på grunn av stigende oljepriser. Selv om drøyt 40 dollar per fat ikke er mye i en historisk sammenheng er det en vesentlig forbedring i oljeprisen sammenlignet med hva markedet så for seg for et par måneder siden. 

Oljeprisoppgangen kommer som et resultat av globale produksjonskutt i tillegg til økt optimisme rundt etterspørselssiden. Spørsmålet er om oppgangen er litt vel rask? Med oljepris på over 40 dollar per fat er det igjen lønnsomt for mange av de amerikanske produsentene å utvinne skiferolje. Oljeproduksjon kan riktignok ikke skrus av og på med en bryter, men det er rimelig å anta at mange av produsentene som var nødt til å stenge ned tidligere i år nå iverksetter tiltak for å starte opp produksjonen igjen. Om denne produksjonsøkningen kommer samtidig med en ny smittebølge med koronaviruset, er det stor fare for en ny runde med drastisk lageroppbygging i Cushing Oklahoma.

Til slutt vil imidlertid etterspørselen komme tilbake for fullt, kanskje som et resultat av at en koronavaksine endelig ferdigstilles. På det tidspunktet vil verden kanskje ikke være i stand til å produsere nok olje til å svare den globale etterspørselen. For mange selskaper har gått under, eller det vil være for kostbart å igangsette produksjon igjen. Da kan vi igjen få skyhøye oljepriser. Kanskje over 100 dollar per fat.

Dette representerer en stor mulighet for oljetradere, både på kort og lang sikt.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.