CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Resesjonstegn kan være falsk alarm

Verdens investorer snakker om «resesjonstegn» som har gjort seg gjeldende før tidligere kriser, men det kan være annerledes denne gangen. Her er tre grunner.
 
Etter at den amerikanske 10-årsrenten falt under 2-årsrenten denne uken har aksjekursene falt betydelig. 
En såkalt invers yield-kurve (rentekurve), hvor statsgjeld med lang løpetid blir handlet til en lavere rente enn papirer med kort løpetid, blir nemlig ofte sett på som et tegn på en forestående resesjon.
Hittil i august er den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 ned med 3,1 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs har falt med 3,7 prosent i samme periode, mens fallet er 6 prosent den seneste måneden.
I USA har signalet varslet de syv resesjonene siden 1970, senest i desember 2005 hvor finanskrisen brøt ut to år senere. 
Derfor frykter mange at historien gjentar seg. Her er tre grunner til at de kan ta feil.
 
Har ikke alltid rett
For det første finnes det to eksempler på at resesjonstegnet i rentemarkedet ikke er blitt etterfulgt av to kvartaler eller mer med en nedgang i bruttonasjonalproduktet, som er den formelle definisjonen av en resesjon. 
Dette skjedde både i 1966 og i en kort periode i forbindelse med Asia-krisen i 1998. I det siste tilfellet viste det seg at frykten var overdrevet og aksjer viste seg å væ re en god investering.
 
Sterke markotall
For det andre andre er amerikansk økonomi sterk nok til å unngå en økonomisk nedgangsperiode, selv om sjansen for en resesjon har steget den seneste tiden, skal vi tro tidligere sentralbanksjef i USA, Janet Yellen, slik hun er gjengitt i intervju med Fox News i forrige uke.
I likhet med mange andre eksperter mener hun at rentekurven være en mindre god indikator enn tidligere.
Arbeidsledigheten i USA er på det laveste nivået på 50 år, samtidig som selskapenes inntjening er høy. Ser man på forbrukertilliten er den også god, hvor indeksen for konsumentenes forventninger oversteg analytikernes forventninger i juli.
 
Sentralbanker forvrenger bildet
For det tredje er rentekurvens signal denne gangen påvirket av intervensjoner fra sentralbanker, hvor det nå er forventninger til ytterligere rentekutt etter at den amerikanske sentralbanken Fed justerte ned styringsrenten i USA med 0,25 prosentpoeng på sitt siste rentemøte.
Jo lengre perioden med usikkerhet varer, jo større er sannsynligheten for at sentralbanksjef Jerome Powell blir tvunget til større rentekutt. Neste rentemøte avholdes 17. og 18. september.
 
Konklusjon: Stort utfallsrom
For tradere er det store spørsmålet hva de lave rentene betyr for finansmarkedene.
Selv om børsene skjelver for øyeblikket, har ikke nødvendigvis lave rentenivåer betydd nye lave nivåer for aksjer hvis man ser 60 år tilbake i tid. 
En analyse fra Bespoke Investment Group viser at når den amerikanske 10-årsrenten faller til en 52-ukers bunn, som den gjorde forrige tirsdag, har S&P 500 i gjennomsnitt steget den påfølgende måneden og det påfølgende året.
Men overfor CNBC anerkjenner George Pearkes i Bespoke at utfallsrommet er stort: Det finnes både eksempler på at lave renter har ført til sterke aksjemarkeder og til starten på bear-markeder. 
Mens juryen fortsatt er i tenkeboksen kan de urolige tider skape gode muligheter for tradere.

 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.