CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

På tide med en korreksjon?

Kan trær vokse inn i himmelen? Ser man på dagens aksjemarked kan det neste virke slik. Historien viser at det ikke er tilfelle. Her er tre grunner til at vi kan vente oss en korreksjon.  

Rekordhøy prising
Aksjemarkedsindekser som S&P 500, Nasdaq Composite og OSEBX gir alle uttrykk for prisingen på de lendende selskapene i et gitt land. En måte å vurdere prisnivået på er Shiller price-earnings indikatoren, mest kjent som PE-verdien. Den beskriver forholdstallet mellom prisen på et selskap og selskapets faktiske inntjening. Akkurat nå er denne på skyhøye nivåer. For S&P 500 ligger den på 35,5, mens den for teknologiindeksen Nasdaq måler over 38. Til sammenligning var PE-verdien til S&P 500 på ca. 30 for 12 måneder siden mens den gjennomsnittlige verdien over de siste 150 årene ligger på 16,8.
 
Det som gjør dette urovekkende er at de siste fire gangene hvor aksjemarkedets PE-verdi bikket 30 og ble værende over litt tid fulgte det et priskrakk på mellom 20 og 89 prosent. Krakk på 89 prosent, som under den store depresjonen i 1929 er heldigvis svært lite sannsynlig i moderne tid.
 
Sentralbankene kan ikke stimulere for alltid  
Mye av grunnen til at vi har sett et rally i aksjemarkedet det siste året skyldes svært ekspansiv finanspolitikk som er fulgt opp med ekspansiv pengepolitikk i en rekke nasjoner. Ikke nok med at styringsrentene har blitt satt til null, myndighetene har også pumpet kapital inn i økonomien gjennom kvantitative lettelser og kontantbeløp direkte til husholdningene. Siden verden i stor grad har begrenset oss fra å bruke penger på reiser og opplevelser, har pengene blitt brukt til å kjøpe kapital- og forbruksvarer eller blitt dyttet inn i aksjemarkedet. Konsekvensen har utvilsomt vært asset inflation (prisen på aksjer og eiendom stiger), men også generell inflasjon. I juni lå kjerneinflasjonen i USA over 5 prosent, noe som er godt over styringsmålet på rundt 2 prosent. Om denne utviklingen fortsetter vil FED måtte heve renten, noe som igjen vil medføre en reprising av aksjemarkedet.
 
Skyhøy giring
En faktor som taler for at den neste korreksjonen kan bli dyp er at aksjemarkedet er svært belånt. Per i dag er den totale giringen i det amerikanske aksjemarkedet på 882,1 milliarder dollar. Det er ca. dobbelt så høyt som i 2013.
 
Når aksjemarkedet handles på margin forsterkes både oppganger og nedganger. Når markedet faller en viss prosentandel faller mange traderes egenkapital under meglerhusenes marginkrav og de blir nødt til å tvangsselge posisjonen sin for å ikke gå i brudd. Det gjør at flere aksjer blir tilgjengelig for salg og kursen raser ytterligere.
 
Historisk har dette bidratt til å forsterke en rekke korreksjoner i markedet. Både i forkant av dot-com boblen i 2001 og finanskrisen i 08 økte belåningsgraden i aksjemarkedet med over 60 prosent på under ett år.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app