CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

«Nye» verdensvalutaer senker Bitcoin

«Nye» verdensvalutaer senker Bitcoin

Bank of England-sjef, Mark Carney, presenterte i forrige uke ideen om å dempe dollarens dominans ved hjelp av en ny verdensomspennende digital valuta. Samtidig står Facebook på trappene for å lansere sin globale valuta Libra. Dette kan bety slutten på Bitcoins kryptodominans. 

Bitcoin har så langt i år hatt en eventyrlig vekst. Hadde du investert 100 kroner i Bitcoin 1. januar hadde du i dag sittet igjen med ca. 250 kroner. Hadde du derimot solgt posisjonen din i slutten av juni hadde du hatt nesten 350 kroner.

Frykter Facebook

De siste månedenes fall i Bitcoin-verdien kan, ifølge Bloomberg, delvis forklares med den potensielle lanseringen av Facebooks egne globale kryptovaluta, Libra. I Midten av juli stilte nemlig Facebook Messenger-sjef David Marcus til høring i Kongressen for å diskutere Facebooks Libra-planer. Under denne høringen ble det reist svært mange kritiske spørsmål om Libra og kryptovaluta generelt. Et av de viktigste temaene som nå diskuteres er hvilken rolle myndighetene skal ha i reguleringen av denne type valuta. Søkelyset har hatt negativ innvirkning på Bitcoin som etter å ha vært på nivået over 13000 dollar nå igjen befinner seg under 10000 dollar per Bitcoin.

Den engelske sentralbanksjefen Mark Carneys idé om å erstatte dollarens dominerende rolle med en ny verdensomspennende digital valuta, ser også ut til å sende Bitcoin-kursen nedover. Den økonomiske situasjonen i verden nå, med stor geopolitisk usikkerhet, inverse rentekurver og resesjonsfrykt, har bidratt til å styrke dollaren sammenlignet med andre valutaer.

Eksempelvis koster en dollar over 9 kroner ved inngangen til helgen. Så svak har ikke kronen vært mot dollar på over 10 år. En av konsekvensene av den høye dollarkursen er at fremvoksende markeder med stor utenlandsgjeld i dollar får problemer med å betjene lånene. Manglende tilgang på kapital vil igjen begrense aktiviteten. Mark Carney mener derfor det er behov for en ny digital valuta som passer bedre med den multipolare økonomien vi lever i. Ideen er at én digital valuta baseres på en «kurv» av internasjonale valutaer som dollar, euro, yuan. Alle valutaene som inngår i kurven vil få økt troverdighet og fungere som gode alternativer til dollar.  

Skulle en slik ny valuta få fotfeste vil det kunne bety slutten på Bitcoins dominans i kryptomarkedet. Det kan være denne frykten som nå sender kursen nedover.

Buy the dip? 

Som alltid er synspunktene mange når det gjelder Bitcoins videre utvikling. Er de siste to måneders prisnedgang et utmerket kjøpstidspunkt før kursen igjen går til himmels, eller er moroa over for denne gang?

Et argument som taler for at vi nå kan vente oss videre nedgang finner vi i den tekniske analysen. Fra midten av juni til midten av juli ser vi en såkalt «double-top» formasjon som Bitcoin aldri klarte å bryte ut av. Denne typen formasjon kan vi finne flere ganger i Bitcoins 10 år lange historie. Disse har ofte vært en indikator på en periode med nedgang.

Et annet argument som taler negativt for Bitcoin er at flere av aktørene som registrerer omsetningen i valutaen, melder om synkende handelsvolumer etter volumtoppen i juni. Det anslås en volumnedgang på omkring 60 prosent siden toppen. Det er et negativt signal. På den annen side hersker det stor tvil om omsetningstallene for kryptovaluta ettersom falske handler visstnok skal florere.

Om Bitcoin opprettholder sin dominerende markedsposisjon i kryptomarkedet på nesten 50 prosent, gjenstår å se. Tradere hos CMC markets har ved inngangen til helgen tro på verdiøkning for bitcoin.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app