CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Ny rekord for Oslo Børs i år?

Ny rekord for Oslo Børs i år?

Det er litt over ett år siden Oslo Børs nådde toppen på 938 poeng. Da hadde Brent-oljen steget til 82,72 dollar fatet - det høyeste nivået på fire år. I dag er Oslo Børs 4 prosent lavere, mens oljeprisen er 32 prosent lavere. Hvilke muligheter gir det?

Med stigende oljepris, konstruktive samtaler mellom USA og Kina, samt lave globale renter, er det mye som tyder på at Oslo Børs vil kunne sette ny rekordnotering innen vi skriver 2020.

Børsåret 2019 har i stor grad vært preget av handelskonflikten mellom USA og Kina og frykt for avtagende global vekst. En nærmest kontinuerlig strøm av uforutsigbare beskjeder fra USAs president Donald Trump har fått stor interesse og uforutsigbarhet i finansmarkedene verden over. Det samme har britenes uavklarte prosess knyttet til Brexit. Avtakende vekst i Asia gir også usikkerhet.

Samtidig er det flere forhold som trekker i riktig retning i verden. Verdiskapingen i europeiske og ikke minst amerikanske bedrifter ser ut til å være god. Det gjenspeiles i de amerikanske børsene som har nådd nye rekordnivåer.

På Oslo Børs er det oppdrettsselskapene som har fått det største løftet gjennom året, selv om sykdomsbildet og grunnrenteskatten har lagt en demper på oppgangen de seneste ukene. Nå utgjør OBXen, børsens 25 mest likvide selskaper, like mange oppdrettsselskaper som oljeserviceselskaper.

Frykt for avtagende global vekst bidrar til usikkerhet rundt rå vareetterspørselen, noe som gjenspeiles for selskaper som Equinor, Yara, Norsk Hydro, som alle har falt på børsen i år.

Lavere oljepris har også gitt usikkerhet rundt lete- og produksjonsaktiviteten, noe som følgelig har innvirkning på etterspørselen etter tjenestenæringen. Fellesnevneren for de fleste seismikk-, offshore- og riggselskapene er at de fremdeles har for mye gjeld på balansen, og med avventende aktivitetsøkning er egenkapitalen i fare.

Børsnoteringen av seismikkselskapet Shearwater Geoservices er utsatt mens kreditorene skjelver i PGS, som ved flere anledningen har sagt at det ikke vil trenge påfyll av ny egenkapital. I OSV er det i likhet med seismikkmarkedet noe bedring å spore, men trolig ikke nok til at dagens aktører er «home free». I riggmarkedet har Seadrill og Borr Drilling falt med henholdsvis 86 og 46 prosent siden nyttår som følge av frykt for riggmarkedet ikke tar seg opp raskt nok til at selskapene genererer kontantstrøm til å betjene gjelden.

Eksemplene viser hvor skjøre markedene er. Svingningene gir tradere muligheter ettersom de kan tjene på både oppgang og nedgang i aksjer, indekser og råvarer.

Historisk har desember vært en god måned på Oslo Børs, og dersom Kina og USA skulle bli enige om første del av handelsavtalen, mener flere analytikere at vi trolig vil få høyere optimisme og etterspørsel etter råvarer, noe som kan gi et rally i råvarebaserte aksjer ut året. Det vil i så fall kunne bidra til ny rekord også for Oslo Børs i år.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app