CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Ny aktualitet for fryktens indeks?

Ny aktualitet for fryktens indeks?

Uten den minste intensjon om å rope «ulven kommer», så er det bevegelser i økonomien som kunne indikere nye tider på aksjemarkedene. Enda en lang periode med børsoppganger kan gi ny nervøsitet og potensielt større fallhøyde.

La oss se på noen sentrale bevegelser i økonomien:
 
Inflasjon: Vi ser kraftig stigende priser i en rekke økonomier. Veksttakten har overrasket sentralbankene og politikerne, ikke minst i USA.
 
Kostnadspress: Bak inflasjonstallene finner vi økte kostnader over et bredt spekter. En faktor er mangel på arbeidskraft som presser lønningene opp. Globale leveringsproblemer gir økte priser på sentrale innsatsfaktorer. Energiprisene og drivstoffpriser er rekordhøye på mange markeder. Fraktprisene er steget til himmels.
 
Varemangel: De globale forstyrrelsene i produksjons- og distribusjonskjedene gir muligheter for prisheving uten at etterspørselen faller. Produsenter, distributører og forhandlere utnytter disse.
 
Rentenivået: Renten stiger. Det gir økte lånekostnader og en lavere verdsettelse av selskaper. Spesielt vekstaksjene er utsatt.
 
Covid-19: Smittetallene stiger. Restriksjoner innføres. Nedstengninger truer.
 
Venter svingninger
I forrige uke beskrev sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen, et nærmest euforisk aksjemarked. Tangen frykter at en vedvarende inflasjon vil uthule verdier.  Tore Andre Lysebo i DNB Wealth Management ga nylig uttrykk for frykt for at uforutsette renteforhøyelser kan gi kraftige markedsutslag. 
 
Når aksjemarkedene utfordres på denne måten, blir resultatet ofte større volatilitet. Når investorer blir nervøse, kan de velge å sikre seg mot fremtidige kursfall. Denne aktiviteten måles ved den såkalte VIX-indeksen. VIX-indeksen måler den implisitte volatilitet i opsjonene som handles på Chicago Board Options Exchange. I nedgangstider reflekterer VIX-indeksen hva det vil koste å sikre seg mot kursfall.
 
Ingen krystallkule
VIX-indeksen er ikke en indikator på hva som vil skje. Den er en refleksjon om hva som har skjedd. I perioder med bratte kursfall vil VIX-indeksen vise en kraftig stigning. Denne er som regel kortvarig. Indeksen viser stressnivået til investorene. Når stressnivået er høyt, kan det være gode kjøpsmuligheter, da stressnivået normalt varer kort tid. Det er mulig å investere i VIX-indeksens utvikling.
 
Ser man på indeksen over flere år, er bevegelsene normalt ganske udramatiske. I stabile markeder vil investorer normalt ikke sikre seg mot kursfall. Verdiene ligger ofte mellom 10 og 20. Da pandemien brøt ut og medførte globale nedstenginger, spratt indeksen opp og passerte 82 på sitt verste. Investorene var maks presset. Derfra falt indeksen og reflekterte en avtagende nervøsitet i markedet.
 
Som investor er det alltid smart å forberede seg på forandringer i markedet. Vi går trolig inn i en periode med større usikkerhet. Skal porteføljen justeres? Hvis det kommer fall på markedene, er det viktig å være våken, også på gode kjøpsmuligheter. VIX-indeksen kan i så henseende være en vindmåler. Ekstreme verdier er normalt kortvarige, og de kommer sjeldent.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app