CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Mørke skyer tross olympisk ild

Citius, altius, fortius – latin for «raskere, høyere, sterkere» – er det offisielle valgspråket for de olympiske leker. Den kinesiske økonomien har derimot grus i maskineriet.

Citius, altius, fortius – latin for «raskere, høyere, sterkere» – er det offisielle valgspråket for de olympiske leker. Den kinesiske økonomien har derimot grus i maskineriet.

OL er i full gang. Myndighetene i Kina med Xi Jingping i spissen ønsker det skal være en flott utstilling for et land i enorm utvikling. Kina er verdens nest største økonomi og har lenge vært vekstmotoren i verdensøkonomien. Ser vi på de siste ti årene, har omkring en tredjedel av veksten i verden kommet fra Kina. Det er sterk vekst i eksporten, og handelsoverskuddet med utlandet er rekordhøyt. Under vinterlekene vil Kina også fremheve at landet har taklet pandemien bedre enn noe annet land. Mens det i USA har vært omkring 900.000 korona-relaterte dødsfall, ligger tallet for Kina på under fem tusen, skal vi tro de offisielle tallene.
 
Under den flotte fasaden og de imponerende anleggene som sportsutøverne boltrer seg på, er det i Kina store underliggende problemer. La meg berøre de viktigste som gjør investorer nervøse:
 
Fallende vekst: Veksten i Kina var i 2021 omkring åtte prosent. Men realiteten er at veksten var høy i første halvår, for senere å falle markant. Veksten var kun 4,9 prosent i tredje kvartal og omkring 4 prosent i fjerde kvartal. Lavere innenlandsk etterspørsel, nedstengninger, konkurser og flaskehalsproblemer nevnes som de viktigste årsakene.
 
Bobler på eiendomsmarkedet: Det er betydelige strukturelle problemer i eiendomsmarkedet i Kina. Mange store eiendomsselskaper, og slett ikke bare Evergrande, er dypt forgjeldet og sliter med å betale sine obligasjonslån. Det er ikke kjøpere til de mange leiligheter som bygges. Myndighetene vil boligspekulasjon til livs og er nølende med å komme selskapene til unnsetning. Investorer verden over holder pusten og følger utviklingen nøye. Konkurser kan gi rystelser på de globale finansmarkedene.
 
Flaskehalser og nedstengninger: Myndighetene har vært nådeløse i håndteringen av pandemien. Kun et par smittetilfeller kan føre til at hele byer stenges. Fabrikker og havner må stenges eller drives sterkt redusert. Flaskehalsene dette har forårsaket har forplanter seg til hele verden.
 
Investeringsklima: Myndighetene har fulgt en hard linje overfor store teknologibedrifter som de mener har fått for stor makt og dominans, eller som myndighetene tror oppmuntrer barn og unge til «uønsket adferd». Dette har gått hardt utover ikke bare selskaper som Tencent og Alibaba, men også teknologiselskaper innen dataspill, e-learning og mange andre sektorer.
 
Menneskerettigheter: Den vestlige verden er sterkt kritisk til myndighetenes undertrykkelse av det muslimske mindretall i Xinjiang-provinsen og hvordan Hong Kong er blitt underlagt kinesisk lovgivning. Kan utenlandske selskaper av etiske grunner bli tvunget til å forlate Kina?
 
Datasikkerhet og etikk: Utenlandske selskaper har store etiske dilemmaer ved å operere i Kina. Kina har nylig innført en ny datalov som alle forventes å følge. Er disse i strid med den lovgivning som de utenlandske selskaper er forpliktet til i hjemlandet eller på andre markeder? Sentralt står beskyttelsen av medarbeideres og kunders data. Det amerikanske teknologiselskapet Yahoo trakk seg ut av Kina da loven ble innført.
 
Demografi: To forhold bekymrer. Fødselstallet er sterkt fallende, kun litt høyere enn dødsraten for øyeblikket. Snart forventes en reduksjon i folketallet. Samtidig forventes hele 25 prosent av befolkningen å være over 60 år i 2030. Det er nylig åpnet opp for at kinesiske kvinner nå kan føde tre barn. Men det er ikke mange som ser ut til å ville ha flere barn.  Derimot er det flere som velger å være barnløse. 
 
Utviklingen i Kina har gjort mange investorer nervøse. Nasdaq Index of China Stocks har falt 57 prosent de siste 12 månedene. Hong Kongs Hang Seng indeks falt 14 prosent i 2021. Teknologiaksjene i Hang Seng Tech Index falt med hele 49 prosent. Kanskje man skulle omskrive OL-valgspråket til «raskere, lavere, svakere»?
 
Jeg vil gjerne gjenta mantraet om at i nedgangstider kan man gjøre gode investeringer. Kina skal ikke avskrives. I oktober elle november sikter Xi Jingping på å bli gjenvalgt for sin tredje femårsperiode. Han vil derfor være forsiktig med tiltak som forverrer situasjonen for hardt utfordrede kinesere. I 2021 har vi lært at den politiske risikoen i Kina kan være betydelig. Teknologiselskapene og eiendomsselskapene har fått hard medfart. Det skal ikke skygge for de mange gode investeringsmuligheter som det alltid vil være i en så stor økonomi som den kinesiske.
 
La oss i det minste håpe på god uttelling og mye edel metal for de norske OL-utøverne i Kina.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app