69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Morgenrapport fredag 7.juli

USA og Europa

Gårsdagen så amerikanske markeder falle med opptil en prosent. Det var ingen store nyheter som kunne tilsi fallet, men frykt rundt Non-Farm Payrolls senere idag, G20 og en noe svakere ADP bidro til å senke investorvilligheten. VIX'en steg kraftig, og underlig nok steg amerikanske renter samtidig som åpner opp for spørsmålet hvor kapitalen gikk igår?
På makrosiden var det som nevnt en svakere ADP-rapport, men også Industriordre ut av Tyskland kom inn svakt. Oljeprisen kom også ned, mens EURUSD steg kraftig.

Asia

Asiatiske markeder følger etter de amerikanske markedene og faller tilbake. Dette til tross for en sterkere JPY. Nikkei faller med rundt 0,3% og generelt er det relativt avmatede fall i regionen.

Dagen idag

Dagen idag ser de europeiske markeder indikert marginalt lavere fra start med DAX indikert ned med rundt 7 punkter. Fokus idag vil som vanlig rette seg mot Non-Farm Payrolls hvor det er ventet 179K mot forrige måneds tall på 142K, men trolig nok er "whisper" i markedet kommet noe ned etter ADP igår.

Finanskalender

Sentiment


Denne artikkel er til generell informasjon og er ikke en personlig anbefaling. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.