USA og Europa:

Gårsdagen så markedene ta et lite steg tilbake i det Tyskland falt tilbake på en makrofattig dag.
Med ingen spesielt viktige tall å henge utviklingen på, var det utviklingen i valuta og råvaremarkedene som satt agendaen. Overraskende så man euroen svekke seg i takt med markedene, men svakere oljepris bidro til å senke optimismen noe. I USA var bidlet som det pleier....kjøperne kom på banen utover handelsdagen og til tross for noe fall i Nasdaq endte DOW og SP500 mer eller mindre uendret. VIX steg rundt 5% og amerikanske renter kom noe tilbake.

Asia:

Asiatiske markeder faller tilbake etter en svak dag i USA. Sterkere JPY og ikke minst skuffende handelstall ut av Kina bidrar til å holde markedene tilbake til tross for at man snakker om relativt uendrede indekser med Nikkei 0,1% og Shanghai opp 0,06%

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til å åpne relativt uendret fra start med DAX indikert opp med 20 punkter.
Oljeprisen handles noe lavere fra start og Euroen styrker seg noe mot USD i det man ser en noe reversering av bevegelsene fra det foregående døgnet. Gull handles noe sterkere i det man har en noe avventende tone i markedene fra start. 
På makrokalenderen har man som nevnt sett noe skuffende tall ut av Kina før vi senere idag ser oljelagertall og rentebeskjed ut av New Zealand.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment: