CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 8. november 2017

USA og Europa:

Gårsdagen så markedene ta et lite steg tilbake i det Tyskland falt tilbake på en makrofattig dag.
Med ingen spesielt viktige tall å henge utviklingen på, var det utviklingen i valuta og råvaremarkedene som satt agendaen. Overraskende så man euroen svekke seg i takt med markedene, men svakere oljepris bidro til å senke optimismen noe. I USA var bidlet som det pleier....kjøperne kom på banen utover handelsdagen og til tross for noe fall i Nasdaq endte DOW og SP500 mer eller mindre uendret. VIX steg rundt 5% og amerikanske renter kom noe tilbake.

Asia:

Asiatiske markeder faller tilbake etter en svak dag i USA. Sterkere JPY og ikke minst skuffende handelstall ut av Kina bidrar til å holde markedene tilbake til tross for at man snakker om relativt uendrede indekser med Nikkei 0,1% og Shanghai opp 0,06%

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til å åpne relativt uendret fra start med DAX indikert opp med 20 punkter.
Oljeprisen handles noe lavere fra start og Euroen styrker seg noe mot USD i det man ser en noe reversering av bevegelsene fra det foregående døgnet. Gull handles noe sterkere i det man har en noe avventende tone i markedene fra start. 
På makrokalenderen har man som nevnt sett noe skuffende tall ut av Kina før vi senere idag ser oljelagertall og rentebeskjed ut av New Zealand.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app