73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Morgenrapport 30. august 2017

Morgenrapport 30. august 2017

USA og Europa:

Gårsdagen så europeiske markeder falle tilbake i det europeiske markeder var på tå hev etter Nord-Korea avfyrte en ny missil, denne gangen over Japan. Markedene var i risk-off modus fra start og i et noe uvanlig utfall så euroen styrke seg kraftig mot USD i det dollaren ble solgt og euroen i kjøpt i en blanding av shortinndekning og et generelt syn at USD muligens har mistet noe av sin sikre havn status.
Som vi har sett siste uker har de europeiske indeksene falt i det euroen har styrket seg og gårsdagen så den tyske indeksen ned over 2% før vi stabiliserte oss rett i overkant av den forrige bunnen på 11920.
Til tross for en relativt lunken stemning i den europeiske handelsdagen så man dog at amerikanske markedene hente seg godt inn utover kvelden i det man gikk inn den vanlige "kjøp dippen" holdningen man har sett i de amerikanske markedene i den siste tid.
Oljeprisen fortsatte og være svak i det man fortsatt ikke vet omfanget av raffineriene i Texas, men på den andre siden har man sett bensin og ikke minst produkttankratene skyte fart.
På makrosiden fikk man sterke consumer confidence tall fra USA som bidro til å løfte indeksene som i motsetning til sine europeiske motparter endte i pluss for dagen.
VIX endte dagen svakt ned og amerikanske renter stabiliserte seg etter å ha handlet under 2.10 på ti-å ringen, mens gull kom noe tilbake.

Asia:

Asiatiske markeder ser ut til å ha tatt retningen fra USA i det man ser de fleste markedene i regionen løfte seg godt hjulpet av en svakere JPY-kurs. Sterkere Retail Sales bidro også til å løfte stemningen i regionen i det man som i USA fokuserte mindre på oppskytningen fra Nord-Korea.

Dagen idag:

Dagen idag ser markedene indikert høyere fra start i det man har sett euroen falle tilbake under 1.20 og markedene i både USA og Asia trekke høyere. Gull og oljepris har ikke hatt de største bevegelsene, men til tross for et fall i Gull handles gullprisen fortsatt over 1300 med god margin.
Spørsmålet om man igjen har sett en dipp i markedet som skulle kjøpes, men ser man på den tyske indeksen er det potensiell motstand opp 12100 etter man stengte innenfor det potensielle støttenivået på 11920. På makrosiden ser man en rekke PMI-tall fra Europa, men fous idag blir på den amerikanske ADP-rapporten og revideringer til BNP i USA. Dagen avsluttes som vanlig med oljelagertall og gitt at man så noe større trekk enn ventet fra de private tallene idag vil det være noe forventninger knyttet til et større trekk enn ventet idag.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.