CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 25. oktober 2017

USA og Europa:

Gårsdagen så de amerikanske markedene ende positivt ledet an av DOW JONES som steg 0,72% godt hjulpet av gode tall i Caterpillar og 3M. SP500 og NASDAQ endte dagen i pluss, men her så man marginale bevegelser med oppganger på under 0,2% i de resterende indeksene.
Oljeprisen løftet seg rundt den europeiske stengningen med 1 USD etter kommentarer fra Saudi rundt produksjonskutt. Oljeprisen har holdt seg stabilt gjennom natten i forkant av oljelagertallene.
Spekulasjoner rundt hvem som vil ta over FED bidro til å løfte amerikanske renter i det den noe mere "haukete" Taylor ser ut til å lede an i racet.

Asia:

Asiatiske markeder ender dagen generelt høyere, men Japan faller tilake med rundt 0,4% etter å ha sett 16 handelsdager med oppgang. Fokus på den australske dollaren i det man har sett lavere inflasjonstall ut av Australia. JPY svekker seg også mot USD i det man bortsett fra Japan ser generelt høyere markeder.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til å åpne uendret etter at man har sett noe nedgang i Japan. Dette til tross for en sterk dag i USA ser de europeiske indeksene ut til å ikke bli nevneverdig påvirket av oppgangen i DOW som skyldtes selskapsspesifikke hendelser.
Dagen idag ser IFO-indeksen ut av Tyskland klokken 10:00 før man klokken 10:30 sannsynligvis får se bevegelse i pundet i det man får BNP ut av UK.
Ordreinngang varige goder ut av USA kan ta noe fokus i forkant av oljelagertall. Minner om rentemøte i Kanada klokken 16:00 for de som handler CAD-kryss. 

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app