CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 21. september 2017

USA og Europa:

Det var mye spenning knyttet til FED og da spesielt pressekonferansen i etterkant. Det var omtrent som forventet fra FED hvor de holdt renten uendret og ga en tidslinje i forhold til nedskalering av balansen.
Det er i første omgang snakk om 10 MRD USD og det er ikke noe stort sjanse at FED vil være for raske. Sentralbanken holdt også døren åpen for en renteheving til i år, men det som kanskje var noe noe overraskende var antallet hevinger FED ser for seg i 2018 og 2019. Yellen og co ser for seg 3 hevinger i 2018 og 2 i 2019. Dollaren styrket seg umiddelbart og aksjemarkedene endte dagen rimelig flatt som var temmelig lik utviklingen vi så i Europa.
Renter løftet seg og VIX falt med 4% til 9,78 og Gull brøt 1300 USD på nedsiden. Oljen var lyspunktet etter lagertallene og man så Oljen outperforme andre råvarer.

Asia:

Asiatiske markeder ender dagen relativt blandet med Nikkei stengt i det man også hadde rentebeskjed ut av Japan. Som nevnt styrket USD'en seg etter FED og følgelig ser man en svakere JPY på morgenkvisten. Kobber og Jernmalm er svake og fortsetter den negative trenden, som isolert ikke gir veldig positive signaler i forhold til styrken i den kinesiske økonomien. Som med alle råvarer så kan det være overskudd av tilbud som er grunnen til svakhet man ser og da blir rasjonalen om en svak økonomi noe meningsløst.

Dagen idag:

Dagen idag ser markedene indikert høyere fra start som vi så igår. Idag ser man europeiske indekser indikert høyere med litt mere styrke grunnet en svakere EUR/sterkere USD. DAX ligger an til å åpne opp med rundt 50 punkter og EURUSD ligger under 1.19.
Daen idag har sett noe svakere BNP-tall ut av Australia og som nevnt ble renten holdt uendret i Japan.
Klokken 10:00 får vi rentebeskjed fra Norge og her ventes det ingen endring, men man kan se aktivitet i NOK-kryss utover dagen. I Europa får vi også Cons Confidence, men det er ikke ventet å ha veldig stor påvirkning.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app