69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Morgenrapport 21 august 2017

USA og Europa:

Forrige uke så Amerikanske indekser falle tilbake på uro rundt Trump og hans administrasjon. Fortsatt kritikk etter at Trump ikke tydelig nok har tatt avstand fra hatgrupper etter demonstrasjonen i Charlottesville bidro til at flere CEO's i forskjellige fokusgrupper sa opp. Spekulasjoner om at Cohn ville si opp sin jobb som økonomisk rådgiver for presidenten bidro også til å tynge. Så man på de europeiske indeksene var det et noe bedre bilde herog de fleste markedene endte uken høyere.
Fredagen så også Steve Bannon bli sparket, som kan vise seg å være en stor endring i retningen til Trump. Det store spørsmålet nå er hvor stor innflytelse Bannon har har hatt og ikke minst om denne administrasjonen nå vil fremstå som noe mere forsonende enn det man hittil har sett.
Fredag så oljeprisen løfte seg og til tross for at man så lavere markeder i USA så falt VIX tilbake sammen med en marginalt sterkere USD og noe høyere 10-års renter.

Asia:

Asiatiske markeder er generelt høyere idag bortsett fra Nikkei som faller tilbake på blant annet en sterkere JPY. Det har vært en noe rolig dag med lite makro fra regionen.

Dagen idag:

Dagen idag ser de europeiske markedene indikert mer eller mindre uendret fra start. DAX ligger an til å åpne på 12140 som er 25 punkter lavere enn stengning fredag. Oljeprisen har løftet seg seg siden onsdagen og holder seg stabilt i underkant av 53 USD.
På makrosiden er det ingenting spesielt på kalenderen idag, så trolig vil fokuset bli liggende på Jackson Hole som kommer til helgen (ikke helgen som var, som jeg feilaktig skrev i forrige ukes rapporter).
Til tross for at denne Jackson Hole konferansen ser ut til å bli en av de minst spennende på flere år, skal man ikke avskrive muligheten for uttalelser som kan påvirke markedsåpningen neste mandag.'

Dagens makrokalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.