CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 15.november 2017

USA og Europa:

Gårsdagen så europeiske markeder falle videre i det man ikke har sett noe fremgang for skattelette fra USA, svakere vekst ut av Kina og ikke minst fall i råvarer til tross for en svakere USD. EURUSD har løftet seg kraftig de siste dager, som har bidratt til å senke europeiske aksjer noe hardere enn sine amerikanske motparter. Gårsdagen var intet unntak og man så helt klart at Europa falt mer enn USA.
I løpet av siste døgnet har man sett en selloff i industrimetaller som klart tynger på sentimentet.
 Amerikanske renter falt tilbake i det aktører kjøpte amerikanske statsobligasjoner, VIX var tilnærmet uendret.

Asia:

Asiatiske markeder fortsetter å vise svakhet i etterkant av de skuffende kinesiske tallene tidligere denne uken. Nikkei faller igjen kraftig tilbake med en nedgang på nærmere 1,5% og USDJPY handles noe svakere. På makrosiden har man fått BNP ut av Japan, men har var tallene på forventning så ingen drahjelp å hente på oppsiden.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til å åpne svakere i det frykt i Asia senker børser og industriråvarer i den asiatiske handelsdagen. En sterkere euro bidrar til å senke europeiske indekser, men med det meste av aksjer ned siste uken er det store spørsmålet om man faktisk er i starten av den korreksjonen alle har ventet på? tiden vil vise dette, men en skal påpeke at til tross for at ting er ned er det ikke mye sammenlignet med oppgangen hittil i år.
På makrosiden idag er det noe inflasjonstall ut av Frankrike og USA før vi som vanlig får oljelagertall.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app