CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 14. september 2017

USA og Europa:

Gårsdagen så de globale markeder ta en noe avventende holdning etter man tidligere denne uken har sett nye topper og en generell risk -on holdning. På makrosiden så man noe lavere inflasjonstall fra USA som underbygger siste tids spekulasjoner at man ikke kommer til å se en renteheving i desember fra FED. Oljeprisen løftet seg utover kvelden etter man så store trekk i både destillat og bensinlagrene til tross for at man forventet en dipp i etterspørselen etter orkanene som har hamret USA den siste tiden.
Amerikanske renter kom noe opp på en relativ rolig dag hvor man så VIX falle marginalt og gull falt noe tilbake.

Asia:

Asiatiske markeder har en noe svakere utviklingen enn man så i Europa og USA etter man har fått noe skuffende tall ut av Kina på morgenkvisten. Industriproduksjon ut av Japan kom også inn på den svake siden som sammen med en sterkere JPY sender de fleste indeksene i regionen lavere.

Dagen idag:

Dagen idag ser markedene indikert svakt lavere fra start med DAX lavere med rundt 25 punkter.
Oljeprisen handles såvidt over 55 USD på CMC sitt Cashprodukt og ellers er det relativt uendret på andre aktivaklasser i det markedet ser ut til å ha en noe retningsløs start på dagen.
På makrokalenderen idag ser man igjen KPI-tall, denne gangen fra USA, men før dette får vi også rentebeskjed fra UK klokken 13:00. Disse tallene har potensielt stor påvirkningsgrad på både USD og GBP. Dagen avsluttes med Naturgass lagertall.

 

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app