CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 12. oktober 2017

USA og Europa:

Gårsdagen så referat fra siste rentemøte i USA bli offentliggjort, og her var det lite spennende ting å melde. FED ligger an til å holde seg på stien av rentehevinger, MEN det var en FED som kanskje ikke var like sikker i sin sak somvi har sett tidligere. Fraværet av inflasjon er det som forvirrer sentralbanken noe og det kan se ut som FED begynner å se at det muligens er strukturelt lavere inflasjon og ikke bare midlertidig lav inflasjon. 
Det var stille ellers på makrofronten, men man fikk API-oljelagertall som viste en bygging av 3,1 mill fat som sto i sterk motsetning til de offisielle tallene som kommer senere idag hvor det forventes et trekk på 2 mill fat.
VIX falt tilbake og det samme gjorde amerikanske renter og USD i det de forskjellige aktivaklassene ikke ga noe klart bilde på stemningen i markedet.

Asia:

Asiatiske markeder følger trenden fra USA og ender dagen høyere bortsett fra Kina som faller noe tilbake. JPY styrker seg, uten at det har noe innvirkning på Nikkei.
Verdt å merke seg at det vil bli Kina fokus fremover i det partikongressen i Kina setter igang neste uke.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til en uendret start med DAX indikert ned med 5 punkter fra start. Oljeprisen handles noe lavere etter API-lagertallene, så det kan bli bevegelse når de offisielle tallene kommer idag. Tallene kommer en dag senere grunnet Colombus day på mandag.
Av andre tall kommer det en rekke inflasjonstall, men det er ikke de viktigste målingene i forhold til morgendagens KPI-tall ut av USA.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app