USA og Europa:

Gårsdagen så referat fra siste rentemøte i USA bli offentliggjort, og her var det lite spennende ting å melde. FED ligger an til å holde seg på stien av rentehevinger, MEN det var en FED som kanskje ikke var like sikker i sin sak somvi har sett tidligere. Fraværet av inflasjon er det som forvirrer sentralbanken noe og det kan se ut som FED begynner å se at det muligens er strukturelt lavere inflasjon og ikke bare midlertidig lav inflasjon. 
Det var stille ellers på makrofronten, men man fikk API-oljelagertall som viste en bygging av 3,1 mill fat som sto i sterk motsetning til de offisielle tallene som kommer senere idag hvor det forventes et trekk på 2 mill fat.
VIX falt tilbake og det samme gjorde amerikanske renter og USD i det de forskjellige aktivaklassene ikke ga noe klart bilde på stemningen i markedet.

Asia:

Asiatiske markeder følger trenden fra USA og ender dagen høyere bortsett fra Kina som faller noe tilbake. JPY styrker seg, uten at det har noe innvirkning på Nikkei.
Verdt å merke seg at det vil bli Kina fokus fremover i det partikongressen i Kina setter igang neste uke.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til en uendret start med DAX indikert ned med 5 punkter fra start. Oljeprisen handles noe lavere etter API-lagertallene, så det kan bli bevegelse når de offisielle tallene kommer idag. Tallene kommer en dag senere grunnet Colombus day på mandag.
Av andre tall kommer det en rekke inflasjonstall, men det er ikke de viktigste målingene i forhold til morgendagens KPI-tall ut av USA.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment: