Europa og Asia:

Gårsdagen så de amerikanske markedene for en gangs skyld være noe svakere enn sine europeiske motparter i det DOW ble trukket i minus grunnet lavere renteforventninger som trakk ned finansaksjer.
I Europa var det fokus på ECB og ikke minst pressekonferansen til Draghi hvor flere mente en "semiduete" Draghi feilet totalt i å snakke ned euroen. Draghi snakket om en noe bekymring rundt volatiliteten i euroen, men det har vel ikke vært så mye volatilitet i det man har sett en generell styrkelse uten stor dramatikk.
Euroen skjøt fart på pressekonferansen og knuste gjennom 1.20 og det som var noe spesielt var at man så indeksen trekke høyere sammen med euroen som er motsatt av det man har sett i det siste.
Amerikanske renter trakk videre ned og handles nå rett over 2% på 10-åringen!
VIX falt svakt tilbake og dollaren svekket seg, mens man så omvendt utvikling i olje og gull som steg henholdsvis på oljelagertall og safehavenposisjonering.

Asia:

Asiatiske markeder ender dagen blandet, men den generelle trenden er noe negativ i det man ser eksport ut av Kina komme inn under forventning og en fortsatt styrkelse i JPY-kursen bidrar på nedsiden.
Frykt for hva Nord-Korea kan finne på i løpet av helgen tynger også i det Nord-Korea har en nasjonal feiring.

Dagen idag:

Dagen idag ser markedene indikert relativt uendret med DAX ned 15 punkter fra start. Oljepris og EURO ligger an til å åpne høyere og med en oljepris opp mot 55 USD og en Gullpris over 1350 viser at råvarer ser ut til å være den prefererte aktivaklassen. fra start.
Dagen idag er relativt stille på makrofronten og det viktigste tallet som var Handelsbalansen fra Kina har allerede kommet og den viste en økning i importen, men et noe svakere tall på eksportsiden.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment: