CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Morgenrapport 08.september 2017

Europa og Asia:

Gårsdagen så de amerikanske markedene for en gangs skyld være noe svakere enn sine europeiske motparter i det DOW ble trukket i minus grunnet lavere renteforventninger som trakk ned finansaksjer.
I Europa var det fokus på ECB og ikke minst pressekonferansen til Draghi hvor flere mente en "semiduete" Draghi feilet totalt i å snakke ned euroen. Draghi snakket om en noe bekymring rundt volatiliteten i euroen, men det har vel ikke vært så mye volatilitet i det man har sett en generell styrkelse uten stor dramatikk.
Euroen skjøt fart på pressekonferansen og knuste gjennom 1.20 og det som var noe spesielt var at man så indeksen trekke høyere sammen med euroen som er motsatt av det man har sett i det siste.
Amerikanske renter trakk videre ned og handles nå rett over 2% på 10-åringen!
VIX falt svakt tilbake og dollaren svekket seg, mens man så omvendt utvikling i olje og gull som steg henholdsvis på oljelagertall og safehavenposisjonering.

Asia:

Asiatiske markeder ender dagen blandet, men den generelle trenden er noe negativ i det man ser eksport ut av Kina komme inn under forventning og en fortsatt styrkelse i JPY-kursen bidrar på nedsiden.
Frykt for hva Nord-Korea kan finne på i løpet av helgen tynger også i det Nord-Korea har en nasjonal feiring.

Dagen idag:

Dagen idag ser markedene indikert relativt uendret med DAX ned 15 punkter fra start. Oljepris og EURO ligger an til å åpne høyere og med en oljepris opp mot 55 USD og en Gullpris over 1350 viser at råvarer ser ut til å være den prefererte aktivaklassen. fra start.
Dagen idag er relativt stille på makrofronten og det viktigste tallet som var Handelsbalansen fra Kina har allerede kommet og den viste en økning i importen, men et noe svakere tall på eksportsiden.

Dagens finanskalender:

Dagens kundesentiment:


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app