CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kan oljeprisen bli enda høyere?

Oljeprisen bikket denne uken 85 dollar per fat. Så høy har den ikke vært siden 2018. Men skal vi tro konklusjonene fra den nye IEA-rapporten kan den bli enda høyere.

Oljeprisen bikket denne uken 85 dollar per fat. Så høy har den ikke vært siden 2018. Men skal vi tro konklusjonene fra den nye IEA-rapporten kan den bli enda høyere.

Onsdag denne uken publiserte det internasjonale energibyrået IEA sin årlige rapport «World Energy Outlook», om utsiktene for energimarkedet i årene og tiårene fremover. Her fremmer de en alvorlig advarsel om at det investeres for lite i ren energi. 
 
Energietterspørselen har steget jevnt og trutt i takt med at verden gjenåpner etter koronapandemien. Snart er etterspørselen på samme nivå som før covid. Samtidig er det i dag ikke tilstrekkelige alternativer innen fornybar energi til å mette markedet. Resultatet er at etterspørselen etter fossilt brensel øker. 
 
Siden starten av pandemien ar oljeprisen steget fra rundt 20 dollar per fat til 85 dollar. Dette er godt over nivåene vi så før pandemien. Veksten i oljeprisen er imidlertid beskjeden sammenlignet med prisøkningen i naturgass og kull. Med så høye priser som vi nå ser for alternative energikilder er det mulig  at etterspørselen etter olje fortsetter å stige. Ifølge IEA vil den pågående energikrisen kunne øke oljeetterspørselen med 500.000 fat per dag, og nå 99,6 millioner fat per dag i løpet av neste år. Dette er høyere anslag er energibyrået tidligere har kommet med.
 
Livskvalitet er viktigere enn grønn omstilling 
De siste årene har det vært mye fokus på klimakrise og grønn omstilling. Heldigvis gjøres det mye. Men å bekymre seg for klima er et luksusproblem ikke alle har råd til å ta seg. I store deler av verden, Kina og India blant annet, er velstandsnivået lavere enn vi er vant med i Norge, og jakten på bedret livskvalitet trumfer frykten for global oppvarming. Derfor ser vi en økning i det globale utslippet av Co2. Skal man klare å reversere dette trengs det et betydelig oppsving i investeringene i fornybar energi, spesielt i utviklingsland. 
 
Omstilling tar tid
Denne omstillingen vil komme og vi har allerede sett ESG-aksjer gå himmelhøyt uten å kunne vise til noen inntjening. Over tid vil det bli mange vinnere, men også mange tapere. Har man tiden kan det bli svært lønnsomt å trekke et lodd.
 
Men på kort sikt er det rett og slett ikke nok fornybar energi i verden. Fossilt brensel vil være en del av energimiksen i lang tid fremover, og akkurat nå er etterspørselen i ferd med å bli rekordhøy.
 
Må øke tilbudssiden
For å unngå galopperende oljepris på tilbudssiden opp. Dette krever betydelig produksjonsøkning fra Opec+-landene. Riktignok er de godt i gang med å reversere produksjonskuttene, men ifølge Joe Biden øker de for lite. Etter en periode med ekstremt lav oljepris er det ikke utenkelig at kartellet nå er redde for å rokke ved en pris som gir meget gode marginer.
 
På nåværende nivåer risikerer de imidlertid nye inntog fra skiferoljeprodusentene, som i forkant av koronakrisen stod for en betydelig del av oljetilbudet.
 
Kan få betydning for verdensøkonomien
For oljeproduserende land som Norge er høye energipriser svært bra. Pengene ruller inn på kontoene til Equinor og Aker BP, og kronekursen har styrket seg. For oljeimportører er derimot situasjonen en annen. Olje er den viktigste innsatsfaktoren for mange sektorer, og høye energipriser øker kostnadsbasen betydelig. Om ikke dette kan hentes inn gjennom høyere utsalgspris risikerer vi redusert industriell aktivitet. Dette kan utløse en korreksjon i aksjemarkedet.
 
De siste økene har eksponeringen mot oljepris økt betraktelig blant CMC Markets sine tradere. Ved inngangen til helgen var majoriteten av disse posisjonert for videre oppgang.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app