CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kan Norwegian fly høyt igjen?

Etter en begivenhetsrik uke med flere rentemøter og økonomisk forum i Davos er det likevel Norwegians dramatiske fall på børsen som har stjålet overskriftene denne uken. Nå spør traderne seg om hvor veien får videre. 

Norwegian Air Shuttle (NAS) opplevde sin verste børsdag noensinne da kursen falt med 21,46 prosent til under 140 kroner per aksje på torsdag. Kursfallet kommer som et resultat av ferske uttalelser fra Willie Walsh i International Airlines Group, om at selskapet ønsker å trekke seg ut av Norwegian og dermed ikke vil komme med noe nytt bud på selskapet. 

Ettersom markedet i forkant av uttalelsen mente det var en viss sannsynlighet for at IAG ville kjøpe Norwegian til 350 kroner per aksje, reagerte markedet med å sende kursen ned. Norne mener imidlertid ikke kursen falt nok og kutter kursmålet til 70 kroner per aksje. Dette forsvarer de med at Norwegians egenkapital i løpet av første kvartal i år vil falle til under 1,5 milliarder kroner, noe som vil medføre brudd i lånebetingelsene. 

Andre meglerhus er imidlertid ikke helt enige i analysen. SEB påpeker for eksempel at det ville være forhandlingsmessig uklokt om ikke Norwegian hadde flere alternativer, og hevder at en nært forestående budkrig potensielt er bakgrunnen for at IAG nå har hoppet av. De får medhold fra blant annet DNB Markets om at den langsiktige verdien er høyere enn dagens kurs på drøyt 140. 

Selv om ukens store børsnedgang har vært katastrofal for de to Bjørnene (Kjos og Kise) og alle andre som er long i aksjen kan alle short-selgerne være fornøyd med ukens utvikling. Nå spør traderne i CMC Markets seg om hvor kursen skal videre.  Dersom man tror kursmålet ned mot 70 er plausibelt kan det være lønnsomt å posisjonere seg short for videre nedgang. Tror man imidlertid kursmål på høyere kursmål kan man gå long i aksjen. Begge deler lar seg gjøre ved å kjøpe CFDer på CMC Markets sin plattform. 

Traderne som har tillitt til DNB Markets kunne denne uken også bemerke seg meglerhusets ferske prognoser, som indikerer resesjon i 2021. DNB Markets mener 2019 og 2020 vil bli ganske gode år, men at nedturen som følger i 2021 til gjengjeld vil bli kraftig. Bakgrunnen for prognosen er at USA vil få et aktivitetsfall som sprer seg til resten av verden. Usikkerheten fører til at kredittpåslagene vil øke markert, som igjen gir økte finansieringskostnader og store børsfall. 

Hvis denne prognosen slår til er det avgjørende at Norge og resten av Europa har strammet renteinstrumentet tilstrekkelig til at ekspansiv pengepolitikk gir effekt i en eventuell nedgang. Øystein Olsens uttalelse torsdag denne uken tyder på at Norge i hvert fall har planer om å heve renten i mars. Mario Draghi på sin side antydet under ESBs rentemøte denne uken at rentehevingen potensielt vil komme først i 2020. Det kan potensielt være for sent. Spesielt hvis resesjonen kommer året etter. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app