CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kan lavere fremtidstro løfte gullprisen?

Ferske forbrukertillitstall fra USA varsler en nært forestående resesjon. Er dette startskuddet for å bytte dollar mot gull?

Til tross for at markedene fikk seg en real kalddusj i fjorårets tre siste måneder, er vi fremdeles i en av de lengste oppgangsperiodene siden andre verdenskrig. I denne sammenhengen er oppgangsperiode definert som en periode uten resesjon, altså uten to sammenhengende kvartaler med nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP). Nye tall fra USA varsler imidlertid at oppgangsperioden snart kan være over.

Tirsdag denne uken ble det nemlig lagt frem nye forbrukertillitstall for USA.

Tallene viste at amerikanske forbrukeres tillit til egen fremtidig økonomi ikke har vært lavere siden 2016. Samtidig har deres tilfredshet med egen økonomi i dag ikke vært høyere på 18 år. Den negative differansen, som kun har vært høyere ved ett annet tilfelle de siste 50 årene, har tradisjonelt vært en presis resesjonsindikator. Både i 1990, 2000 og 2008 ble differanser tilsvarende dagens nivå etterfulgt av en resesjon. Bakgrunnen for dette har sannsynligvis sammenheng med at amerikanske forbrukere utgjør nærmere 70 prosent av landets nominelle BNP. Når forbrukerne frykter svakere privatøkonomi, bidrar det til lavere aktivitet i hele samfunnet.

Det plutselige fallet i amerikaneres forventinger til egen fremtidsøkonomi kan ha sammenheng med midlertidige forhold som handelskrig, shutdown og børsuroen i slutten av 2018. Frykten syntes imidlertid å være berettiget, skal vi tro DNBs økonomiske rapport fra forrige uke og en fersk «big data» rapport fra Bank of America Merill-Lynch, publisert denne uken. Begge analysene indikerer at vi trolig kan få en resesjon i løpet av 2020.

Dersom resesjonsfrykten i USA forsetter å vokse, blir den amerikanske sentralbanken nødt til å kompensere med lavere renter, ny runde med kvantitative lettelser eller begge deler. Det vil i så fall kunne gå hardt ut over dollaren. Isolert sett ser tradere dette som et argument for å gå short i dollar mot for eksempel euro eller norske kroner, hvert fall hvis man mener det er sannsynlig at resesjonen kommer senere til Europa enn USA. Man skal imidlertid da være oppmerksom på at resesjonsfrykt også medfører flukt fra illikvide valutaer som norske kroner.

Et annet, kanskje bedre alternativ hvis man forventer en nært forestående korreksjon er å plassere pengene i gull. Gull er tradisjonelt ansett som en sikker havn i usikre økonomiske tider og mange venter en oppgang i gullprisen fremover. Så langt har gullprisen vokst med 12,5 prosent sidene august i fjor, og traderne hos CMC tror utviklingen vil fortsette. Fredag ettermiddag er drøyt 70 prosent av investorene som er eksponert mot gullprisen, posisjonert for videre oppgang. 

I neste uke er traderne spente på nye BNP- og boligmarkedstall som slippes for Norge, samt om Equinor sin kapitalmarkedsdag på onsdag kan bevege markedet.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app