CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kan en ny statsminister redde pundet?

Markets

Etter alle solemerker vil Liz Truss overta statsministerposten i Storbritannia om få dager. Hun overtar en økonomi i krise og en valuta i fritt fall.

I august falt det britiske pundet hele 4 prosent mot den amerikanske dollaren. Pundet er nå sendt tilbake til nivået etter Brexit-avstemningen i 2016. En tidligere så stolt pundseddel koster deg nå 1,15 dollar, mens du ved inngangen til året måtte ut med 1,35. Det er en svekkelse på nesten 15 prosent mot dollaren, bare i år.
 
Jeg har tidligere skrevet om de store problemene i den engelske økonomien. Siden har problemene dessverre bare økt. Inflasjonen fortsetter å spise opp britenes kjøpekraft, og var 10,1 prosent i juli. Levekostnadene har skutt i været, og i oktober stiger energiprisene markant igjen. I Storbritannia reguleres disse kvartalsvis og vil nå utgjøre omkring 300 pund i måneden for en gjennomsnittsfamilie. Det er mer enn mange briter kan klare. Vondt blir verre når regningen i januar forventes å stige til omkring 450 pund. Hovedgrunnen til disse dramatiske stigningene er mangelen på gass på europeiske markeder og høye strømpriser.
 
Det er naivt å tro at Liz Truss vil kunne berolige valutamarkedene når hun snart inntar Downing Street 10. Så langt har hun varslet skattelettelser for å få fart i økonomien, noe mange økonomer betviler holdbarheten av. Frykten er at en lempelig finanspolitikk bare vil øke inflasjonspresset. Markedsaktørene etterlyser også gode svar hos Bank of England (BoE). Sentralbanken er uklar i sine kommentarer om både inflasjonen og valutakursen. 
 
Sentralbankene i fokus
I august satt BoE opp styringsrenten med 50 basispunkter, den største økningen på 27 år. Neste rentemøte finner sted 15. september. Banken er presset. På den ene siden skal inflasjonen temmes, og det sterkeste middelet her er renteøkninger. På den annen side tåler den vanlige brite ikke flere privatøkonomiske belastninger, som økte lånekostnader vil representere. Næringslivet sliter også med høye råvare-, energi- og fraktpriser, Brexit-komplikasjoner og store forstyrrelser i forsyningskjedene, og har liten lyst på høyere rente. Samtidig presser politikerne på for å få temmet inflasjonen. Liz Truss har sagt at hun vil revurdere Bank of Englands rolle.
 
I USA har sentralbanksjef Powell nylig snakket renten opp og aksjemarkedene ned. Det ligger i kortene at flere renteøkninger vil komme, og det har styrket dollaren overfor stort sett alle valutaer. Fallet i GBP skal ses i lys av den sterke dollaren. Euroen har falt 11,5 prosent siden nyttår, den japanske yen 18 prosent og den kinesiske renminbi 8 prosent mot dollaren.
 
Svak valuta gir høyere inflasjon
Når britene skal importere varer og tjenester som betales i USD vil disse bli dyrere med et svakt pund. Derfor er fallet i pundets verdi dypt bekymringsfylt. Med tosifret inflasjon og med frykt for kraftig økning i energiprisene anslår store amerikanske investeringsbanker at inflasjonen kan nå opp over 20 prosent i 2023. Når økonomien allerede er stagnert og inflasjonen fortsetter å absorbere kjøpekraft, forventer IMF at veksten i Storbritannia vil være den laveste blant G7-landene i 2023. Den påtroppende statsministeren vil derfor overta en økonomi i krise, den verste siden åttitallet. 
 
Valutakurs og investeringer
Når så vel britiske pund som euro taper verdi overfor den amerikanske dollaren så blir eksportsektoren i Europa styrket. Europeiske varer blir billigere målt i dollar, og i den grad man kan fastholde eksportprisene i USD så stiger inntektene når man veksler dollar til pund eller euro. Nettopp derfor er valutakursen viktig for investorene. Mange europeiske selskaper med stor omsetning i USD bokførte en stor valutagevinst i andre kvartal. Tross valutafordelen falt den britiske eksporten med 8 prosent i juli.
 
I 2022 har bildet stort sett vært at den amerikanske dollar er styrket overfor de store valutaene. Det svinger naturligvis måned for måned, men trenden har vært tydelig. Yen og pund har fått solide knekk. Derfor har det vært god avkastning for investorer som har shortet disse valutaene mot dollar. 
 
Investerer du i amerikanske aksjer er dollarkursen også særdeles viktig. Mange forhold spiller inn. Microsoft-aksjen har så langt i år falt 22 prosent. Men hvis du kjøpte en aksje ved årets start, og solgte den nå, ville tapet i NOK kun være omkring 11 prosent, grunnet svekkelsen av den norske kronen og litt utbyttebetalinger. Vurderer du å kjøpe amerikanske aksjer nå, får du glede av den seneste tids kursfall på aksjene. Men du må samtidig betale flere norske kroner for en dollar. Om aksjekursen så går opp mens dollarkursen faller, kan fallet i dollarkursen spise opp noe av den gevinsten en eventuell stigning i aksjekursen gir.
 
Utviklingen på valutamarkedene er uforutsigbar og vanskelig å forholde seg til som investor. For en ny statsminister i Storbritannia er det svake pundet bare én av mange gigantiske utfordringer. Fortsetter pundet å falle vil det få dramatiske konsekvenser for inflasjonen på øyriket. Det blir neppe hverken tid eller anledning til å fortsette de mange festene i Downing Street, som vi husker fra Boris Johnsens regjeringsperiode. Et viktig vaktskifte venter. Det er nok å ta tak i.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app