CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Hvorfor faller aksjen så mye nå?

Markets

Kursfall er ikke alltid logisk. Opplever du at en aksje i din portefølje stuper, kan det stå irriterende shortselgere bak. Det må du lære deg å leve med.

Investorer som selger «short» er en integrert del av aksjemarkedet. Dette er ikke skumle menn i grå frakker. Det er investorer som synes enkelte aksjer er overvurdert og som spekulerer i at kursen skal falle. Teknisk sett låner de aksjer i et selskap fra en annen aksjonær mot en rentebetaling og selger dem for senere gjenkjøp til en antatt lavere kurs. Deretter blir de returnert til den opprinnelige eier. Hos institusjonelle investorer er short-strategier satt i system. Men kanskje ikke like kjent er det at du selv kan bli shortselger. Dog ikke risikofritt.
 
Det kan være flere grunner til at investorer shorter aksjer. Ofte er det i selskaper som har en høyere aksjekurs enn investorene mener kan forsvares. Det kan også være spesifikke bransjer som investorer mener er utsatt, eksempelvis flyselskaper eller biotek. Spesielt biotek har vært utsatt det siste året, og shorting har funnet sted selv i biotekselskaper med gode utsikter.
 
En favoritt hos shortselgerne
 
Et av de selskaper her i Norden som har hatt store kurssvingninger de siste årene, er helseteknologiselskapet Ambu, som er notert på Københavnbørsen. En voldsom eufori omkring selskapet drev kursen opp til kr. 346 i april 2021, og den ble den suverent dyreste aksjen på børsen, målt på price/earnings (p/e), som steg til over 400. Det vil si at du skulle betale 400 kroner for en krones forventet overskudd. Ambu har vært et opplagt mål for short-selgere, og aksjen har vært den mest shortede aksjen på Københavnbørsen. I februar i år var hver syvende aksje i selskapet lånt og solgt short, ifølge Per Hansen i Nordnet.
 
Når selskapet senere leverte sviktende resultater, så startet kursfallet. Bedre ble det ikke av en rekke nedjusteringer, som er som bensin på bålet for shortselgere. Investorer går ofte short når selskaper skuffer, og nedjusteringer er en sterk drivkraft. Aksjekursen har styrtet i Ambu til rundt 100, men selskapet har fortsatt en p/e på over 120 og shortposisjonene er fortsatt høye.
 
Hvordan vet jeg om en aksje er shortet?
 
Short-salg er regulert. Posisjoner over 0,2 prosent av aksjekapitalen rapporteres til Finanstilsynet, og posisjoner over 0,5 prosent vises på Finanstilsynets nettside:https://ssr.finanstilsynet.no/. Snart faller terskelen til 0,1 prosent når siste EU-regulering blir norsk lov. Mindre short-posisjoner noteres, men short-selgerens navn og posisjoner blir ikke oppgitt.
 
Ofte er short-posisjoner vel motivert hos investorene og drevet av dårlige resultater i selskaper eller av ledelser som ikke helt forstår aksjemarkedets spilleregler. Men i disse tider med algoritmer og kunstig intelligens, er det ifølge Helge Larsen i Proinvestor, klare tegn på at store institusjonelle investorer iverksetter automatiske short-posisjoner, selv i gode selskaper. Det kan også være på spesifikke og gjerne høyt prisede børser eller i utvalgte sektorer.
 
Betydelig risiko
 
Hvis du som investor foretar en short-posisjon i tro på at aksjekursen vil falle, men så opplever det motsatte, må du kjøpe aksjen tilbake dyrere enn den kursen du lånte den til. Det er ikke noen grense for hvor store tapene kan bli. Et riktignok uvanlig eksempel på dette så vi i 2021 da investorer i Reddit-miljøet startet massivt oppkjøp av aksjer i spillbutikk-kjeden GameStop, med det formål å straffe investorer med short-posisjoner i aksjen. Aksjekursen spratt til himmels, og i denne bisarre aksjonen tapte de som shortet aksjen voldsomme beløp.
 
Slik kan også du gå short
 
Tror du på kursnedgang i en aksje eller en indeks, eller kanskje for råvarer eller valutaer, kan du  også utføre short-posisjoner med diverse derivater. Det kan for eksempel gjøres gjennom  CFDer som er en form for derivathandel hvor man spekulerer på stigende eller fallende kurser. Man kan også handle opsjoner, forskjellige ETFer og sertifikater med mer.
 
Short-handel er fullt lovlig, regulert og ikke odiøst. Du skal imidlertid være oppmerksom på muligheten for tap, da risikoen kan være betydelig. Med shorthandel er det viktig å sette seg inn i risikostyringsverktøyene. Uansett bør du som investor følge med på de aksjer du vurderer å kjø pe eller selge for å finne ut om papiret er shortet. Det kan ha stor innflytelse på kursutviklingen.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app