CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Hva er en aksjesplitt? Hva er det Apple og Tesla planlegger?

Hva er en aksjesplitt? Hva er det Apple og Tesla planlegger?

For femte gang i sin historie skal Apple gjennomføre en aksjesplitt. Etter rapporteringen av kvartalstallene for selskapets tredje kvartal, kunngjorde Apple at de planla en aksjesplitt på 4:1 fra 24. august. Dette vil bety at Apple-aksjekursen vil bli redusert fra dagens ca. 430 dollar per aksje til ca. 106 dollar samtidig som at antall aksjer i selskapet blir firedoblet.

Tesla planlegger aksjesplitt
11. august 2020 ble det kunngjort at Tesla ønsker å følge dette eksemplet. Tesla kunngjorde at også de ville gjennomføre en aksjesplitt på 5:1 med virkning fra 21. august. På tidspunktet for kunngjøringen handlet Elon Musks aksjer for nesten 1400 dollar. Dette vil medføre at nye prisen på Tesla-aksjer blir rundt 350 dollar hver (1/5 av tidligere).

Aksjesplitter har vanligvis ingen grunnleggende innvirkning på selskapet selv, da det effektiv kun handler om å fordele markedsverdien av selskapet i mindre deler. Den økonomiske manøveren gjør at selskaper forbedre tilgangen til aksjene sine, da investorer må betale mindre per enkeltaksje og det er flere aksjer i omløp.

Hvordan fungerer en aksjesplitt?
Aksjesplitter begynner med selskapets kunngjøring om at de har til hensikt å dele opp hver aksje i et visst antall enheter.

Så hvis en investor hadde én aksje a 400 dollar i et selskap, ville en aksjesplitt på 4: 1 dele den investorens aksjer i fire aksjer til en verdi av 100 dollar hver. Fortsatt total 400 dollar eierskap.

Selskapets markedsverdi forblir uendret siden verdien av hver enkelt investors forblir den samme ($ 400 i eksempelet). Forskjellen er imidlertid at antall aksjer som investoren har multiplisert (i eksemplet fra 1 til 4).

Selskapet fastsetter en dato hvor splittelsen trer i kraft. Børsstengning vil alle investorer som eier aksjer få konvertert antall aksjer i henhold til vilkårene for aksjesplitten.

Aksjesplitten øker "float", dvs. antall aksjer som er tilgjengelige for handel. Med flere aksjer på markedet har flere investorer sjansen til å eie en del av selskapet.

En lavere aksjekurs gjør dem mer tilgjengelige for investorer med mindre kapital. For eksempel vil en investor med bare $ 200 eller $ 300 ikke kunne kjøpe en hel andel av et selskap for $ 400. Å dele aksjen i stykker til $ 100 per aksje vil tillate flere investorer å kjøpe.

I det store og hele gjør aksjesplitter eierskapet litt enklere og mer tilgjengelig.

Hvorfor skal et selskap dele opp sine aksjer?

En aksjesplitt kan være et uformelt signal til investorer om at selskapet er optimistisk om at aksjekursen kan fortsette å stige.

Mens aksjesplitten ikke har noe å gjøre med det grunnleggende i selskapet, innebærer ønsket om å øke mengden aksjer at det er sterk etterspørsel etter selskapets aksjer.

Men det er ikke alle selskaper med stigende aksjekurser som gjennomfører aksjesplitter. For eksempel er Berkshire Hathaways A-aksjer notorisk dyre. Foreløpig er en enkelt andel av Warren Buffets Holding Company verdens dyreste aksje til 291 906,25 dollar. Det er derfor dyrere enn en helt ny Lamborghini Huracan EVO.

Fungerer prosessen også i den andre retningen?

Ja. Selskaper med lave aksjekurser kan tilføre verdiene til sine børsnoterte aksjer ved å slå sammen aksjer.

For eksempel kan fem aksjer på $ 1 hver bli slått sammen til en enkelt $ 5-aksje.

Men akkurat som et aksjesplitt signaliserer optimisme om en stigende aksjekurs, innebærer en omvendt aksjesplitt (aksjespleis) bekymring for en fallende aksjekurs. Bedrifter vil ofte henvende seg til denne strategien for å unngå avnotering fra en større børs. For eksempel har Nasdaq en regel som sier at en aksje er i fare for å bli fjernet fra aksjemarkedet hvis den er under $ 1,00 per aksje i 30 dager på rad.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app