69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Høye forventninger til gull

Høye forventninger til gull

Dagens gullpris overgår nivåene fra de siste seks år. Likevel mener flere eksperter den fortsatt har mye å gå på. En tredobling på fem år utelukkes ikke.

Verdens finansmarkeder har vært preget av flere interessante hendelser den siste uken. Onsdag kuttet Federal reserve den amerikanske styringsrenten for tredje gang i år og ligger nå med et tak på 1,75. Fredag overtok franske Christine Legarde sjefsstolen for den europeiske sentralbanken etter Mario Draghi og torsdag fikk vi en overraskende god PMI-måling på 51,7 fra Kina. I tillegg viste jobbtallene for USA sterkere vekst enn ventet, med en oppgang på 128 000 nye arbeidsplasser i oktober.

I Norge har det også vært en innholdsrik uke. PMI-indeksen gikk opp 3,1 poeng og måler nå 54,9 poeng, arbeidsledigheten sank med 100 personer i oktober, og Obos meldte at prisene den siste måneden har sunket med 2,2 poeng.

Et svært spennende tema som derimot faller under radaren for mange er gullprisen.

I løpet av det siste året har gullprisen steget med over 17 prosent og koster nå 1510 dollar per unse. Sist vi hadde så høye gullpriser var i 2013. Mange mener imidlertid gullprisen fortsatt har mye å gå på.

Ifølge den tidligere direktøren for global makrotrading i JP Morgan Chase, professor Alex Gurevich, er det overraskende om ikke gullprisen når 3000 dollar i løpet av de fem neste årene. Han på peker imidlertid at man fort kan tjene enda mer om man har is i magen. I et intervju hos Macro Voices denne uken utelukker han ikke at gullprisen kan tredoble seg til 4500 dollar på mellomlang sikt. Å tjene penger på dette forutsetter imidlertid at traderen strukturer posisjonen sin slik at han/hun tåler svingninger underveis. Prisutviklingen blir naturligvis ikke lineær.

Gullprisen stiger gjerne helt i slutten av syklusen. Derfor er det litt overraskende at oppgangen har vært så stor allerede, spesielt med tanke på at hovedindeksen i USA har steget med 21 prosent i samme periode. Bevegelsene kan kanskje være et frempek mot at mange nå allokerer midlene sine i tryggere havner og at markedene kan få et fall fremover?

I så fall vil det bli en kopi av fjoråret. Fra 1. november til 27. desember i fjor falt den amerikanske hovedindeksen med 15 prosent mens gullprisen i samme periode styrket seg med 3,5 prosent.

Tradere som vurderer å investere i gull følger særlig nøye med på følgende faktorer:

Renter: Sikre rentepapirer representerer «alternativkostnaden» av å investere i gull. Når rentene er lave (og forventes å bli lavere) blir gull et attraktivt investeringsobjekt. Sentralbankenes rentepolitikk påvirkes igjen av makrotall som blant annet BNP-vekst og arbeidsledighet.

Inflasjon: Gull anses ofte som en beskyttelse mot inflasjon. Frykter man for eksempel at ekspansiv pengepolitikk vil redusere pengenes verdi det være en idé å veksle dem inn i gull, og eventuelt veksle dem tilbake når verdien av pengene har falt (økt gullpris). 

Dollarvekst: Dollarkursen har tradisjonelt beveget seg omvendt proporsjonalt med gullprisen. Det skal imidlertid nevnes at 2019 så langt har vært utypisk i den forstand at både gull og dollar har styrket seg i verdi parallelt.

Ved inngangen til helgen er en overvekt av tradere posisjonert for videre oppgang i gullprisen.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.