CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Hauk og duer?

Den europeiske sentralbanken (ESB) og Norges Bank avholder rentemøte kommende uke. De to sentralbankene hevder at vi kan vente oss henholdsvis én og to rentehevinger i 2019. Det er ikke utenlandske banker enige om. 

Mens den amerikanske sentralbanken (Fed) har hevet renten hele ni ganger siden 2015, har den europeiske refinansieringsrenten stått stille på null prosent. Dette er historisk lavt. Bakgrunnen for at ESB ikke har hevet renten i takt med USA, er blant annet at ESB sine rentebeslutninger vil gjelde for samtlige land i eurosonen. Sentralbanksjef Mario Draghi må derfor ta hensyn til det «svakeste leddet» før renten kan heves. I store deler av 2018 har økonomien i blant annet Italia og Tyskland vært for svak til at han har kunnet forsvare en renteheving. Spesielt med tanke på at han allerede har besluttet å kutte de kvantitative lettelsene. 

Torsdag i neste uke offentliggjøres årets første rentebeslutning fra ESB. De færreste forventer drastiske avgjørelser fra dette møtet, men kanskje kan vi få noen uttalelser fra Mario Draghi som kan skape forventinger for renten videre. ESBs foreløpige guiding tilsier at en første renteheving kommer over sommeren. Dette er verdens største bankgruppe HSBC uenig om. De påpeker at kjerneinflasjonen på det tidspunktet fremdeles vil være godt under inflasjonsmålet og at det er lite trolig at ESB vil heve renten samtidig som Federal Reserve gjør seg ferdige med sine rentehevinger. Riktignok guider Fed selv ytterligere to rentehevinger i 2019, men markedet tror renten vil forholde seg mer eller mindre uendret. 

Også Norges Bank offentliggjør sin rentebeslutning på torsdag. Heller ikke her forventer markedet noen endring i styringsrenten. I følge Pengepolitisk rapport som ble lagt frem i desember, kan vi vente oss to rentehevinger i 2019, hvorav den første kommer i mars. Denne vurderingen er de fleste norske banker enige i, deriblant DNB, SEB og Sparebank 1 Markets. Bakgrunnen for dette er at norsk økonomi går bra. Kjerneinflasjonen lå i 2018 på 2,1 prosent, som er over NorgesBank sitt inflasjonsmål. I tillegg forventes det en betydelig vekst i både oljeinvesteringer og oljepris gjennom året, samt at den norske kronen er historisk lav. At forrige renteheving viste seg å ikke gi utslag på etterspørselen etter boliglån er også en faktor som taler for at Øystein Olsen kan heve renten i mars. Flere utenlandske banker, deriblant HSBC og Morgan Stanley, ser imidlertid ikke for seg en like ekspansiv rentepolitikk som de norske bankene. De mener at svakere vekst og innstramminger i Europa vil begrense Olsens handlingsrom og at vi maks vil få én renteheving frem til utgangen av 2020. 

Rentebeslutningene fremover vil gi utslag i valutamarkedet og traderne som er kunder hos CMC Markets har allerede posisjonert seg strategisk. En stor majoritet av dem som har investert i de relevante valutakryssene, er posisjonert for oppgang i norske kroner mot både euro og dollar, hvilket kanindikerer at de mener Øystein Olsen får rollen som hauk mens Mario Draghi og Jerome Powell blir duer i 2019. I tillegg ser vi at mange posisjonerer seg for oppgang i pundet sammenlignet med euro: Det kan bety at markedet i større grad nå priser inn muligheten for at vi ikke får en Brexit likevel.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app