CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

God ledelse gir bedre avkastning

Markets

Hva kjennetegner ledergrupper som skaper langsiktige verdier for aksjonærene? 

Det er dine penger og dine investeringer, så du bør sikre deg at de plasseres i selskaper med en god ledelse. Du skal ikke la deg bløffe av karisma og store ord.
 
Det er den daglige, operative ledergruppen, med konsernsjef eller administrerende direktør i spissen, som er viktig for deg som investor å vurdere. Det er topplederen som skal sette retningen, vinne gehør for den i styret og sørge for at målene nås.
 
Kundeorientert og nyskapende
La oss starte med det helt sentrale. Et selskap som kan skape god aksjonærverdi over tid, gjør det ved å levere gode produkter, tjenester eller opplevelser. Derfor skal en toppleder være kundeorientert og nyskapende, forstå endringer i etterspørselen og raskt tilpasse selskapet til nye markedsforhold. Om ledergruppen sovner, tapes markedsandel og børsverdi. Det kan gå veldig fort. Noen kritiske suksessfaktorer som fortjener oppmerksomhet inkluderer utvikling i markedsandeler og kundetilfredshet. Hvor mange av selskapets kunder vil anbefale produktene og tjenestene til andre? Hvor opptatt er ledelsen av å operasjonalisere overordnede mål til noe deres organisasjon skal styre etter og måles på?
 
En toppleder er også ansvarlig for å skape en organisasjonskultur som tiltrekker og beholder gode talenter. Derfor er medarbeidertilfredshet viktig. Kampen om de beste hodene er ikke mye lettere enn kampen om kundene. Utover arbeidsforhold og lønn er det også viktig for mange medarbeidere at det de og bedriften gjør, oppleves som meningsfullt. Hvis bedriften ikke kan tiltrekke gode folk, stopper veksten og utviklingen. Vurder bedriftens omdømme og hvordan den lykkes med å beholde dyktige ansatte.
 
Vi holder oss på den menneskelige siden. Se på sammensetningen av ledergruppen. Er den stabil, eller er det ofte utskiftinger? Fremstår de som en sammensveiset gruppe? Reflekterer ledelsen mangfold både hva gjelder kompetanse, kultur, kjønn og alder? Er unge mennesker med tidsriktig kompetanse representert? De som skal skape morgendagens kundeopplevelser?
 
Troverdighet er avgjørende
Ledelsen vil alltid bli vurdert på evnen til å kommunisere klart, troverdig og konsistent. Hva enten det dreier seg om visjon og strategi, resultater eller håndtering av kriser. Det er viktig at kommunikasjonen er balansert og at også dårlige nyheter formidles. Vi investorer ser kanskje mest på ledergruppen når resultatene fremlegges. Vær skeptisk hvis det brukes for store og svulstige ord. Belønn ledere som adresserer utfordringer. Er det håp eller realisme i fremtidsutsiktene? Hvordan svarer ledelsen på kritiske spørsmål? Husk at kvartals- eller årsresultater er historie. Viktigere er hva ledelsen tenker om fremtiden. Ikke bare i tall, men også på det strategiske plan. Og hvordan leverer selskapet på samfunnsansvaret?
 
Seriøse investorer ser ikke bare på toppledelsen, men også på ledelsen som sitter med divisjonsansvaret. Hvordan fungerer forsyningskjedene, systemene, sikkerheten og kundebetjeningen? Er leverandørrelasjonene sterke? Er organisasjonen i stand til å iverksette strategien, eksempelvis oppdatere IT-systemer, integrere kjøpte selskaper eller opprette eller stenge fabrikker i utlandet. Kan selskapet levere god nok kvalitet i kritiske operasjoner? Hvordan utvikler produktiviteten seg?
 
Manøvreringsevne
Så langt har jeg ikke skrevet ett ord om tall, hverken omsetningsvekst, inntjening eller resultat per aksje. Finansiell styring er naturligvis viktig, men mer grunnleggende handler det om å finne de selskapene som skaper langsiktig verdi for kunder som er villige til å betale for den. Det er ikke vanskelig å kjøpe tilbake egne aksjer. Men det er vanskelig å manøvrere i marked med sterk konkurranse, teknologiske innovasjoner, nye forretningsmodeller, geopolitiske utfordringer, nye kommunikasjonsplattformer, mangel på talenter, sviktende forsyningskjeder, turbulens på valutamarkedene, stigende renter og klimakriser.
 
Vi mennesker får over tid den troverdighet vi fortjener, og det samme gjelder for toppledere. Har man en høy troverdighet, kan man overleve vanskelige utfordringer. Jeg ville se etter toppledere som bruker mesteparten av sin tid på å utvikle ledelsen og medarbeiderne, har fokus på strategi og har tett kommunikasjon med kundene. De vil ha en forståelse av hvor markedet beveger seg, hvor skoen trykker, og vil derfor være i stand til å reagere raskt. Typiske kjennetegn er at de ikke bruker store ord om seg selv og sine resultater, men fremhever medarbeiderne og kundene.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app