69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Går vi en grå eller lys høst i møte?

Høsten er historisk sett en ganske dyster tid for aksjemarkedet. Sammenligner vi avkastningen i første mot andre halvår de siste 20 årene er forskjellen enorm. Mye tider imidlertid på at vi i år kan få en lysere høst enn vanlig. I alle fall i markedene. 

Avkastningen på hovedindeksen S&P 500 i USA har så langt i år vært på 19,7 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs har steget med ti prosent siden 2. januar. Dersom markedene følger det samme mønsteret som vi historisk har sett, kan vi ikke vente oss så mye mer vekst i år. En populistisk president og en duete sentralbanksjef kan imidlertid sørge for at festen fortsetter.

Mer ekspansiv pengepolitikk

Under onsdagens halvårlige høring i Kongressen uttalte USAs sentralbanksjef Jerome Powell bekymring for at den svake inflasjonen vil vedvare lenger enn tidligere forventet. I tillegg er markedet bekymret for den geopolitiske usikkerheten i verden og tegnene til nedbremsing i økonomien. Som et resultat forventer markedet at sentralbanken vil sette ned den amerikanske styringsrenten med 25 eller 50 basispunkter under rentemøtet 30 og 31 juli. Den tiårige amerikanske statsobligasjonen ligger nå så vidt i overkant av 2 prosent og mange spår tiåringen helt ned i 1,75 prosent i nær fremtid. Tror man på et slikt utfall kan det være lønnsomt å kjøpe seg opp i aksjer og selge dollar mot for eksempel yen.

Rentenedsetting stimulerer økonomien gjennom billigere tilgang på penger. I tillegg blir det med lavere renter relativt sett mindre attraktivt å sitte i statsobligasjoner til fordel for aksjer. Det er derfor sannsynlig at flere vil kjøpe seg opp igjen i aksjemarkedet nå i høst.

Den europeiske sentralbanken har også uttrykt bekymring for den økonomiske utviklingen og utelukker heller ikke en rentenedsetting. I Norge har vi derimot nylig satt opp renten for tredje gang, og mange forventer at sentralbankens estimat om ytterligere heving i september, holder stikk. Som et resultat er kronekursen nå på sitt sterkeste nivå mot euro siden april.

Populistisk president

En annen faktor som potensielt kan trekke markedene opp ytterlige i høst er populistiske grep fra Donald Trump. Porteføljeforvalter Arne Eidhagen kalte scenarioet for «Donald redder verden» i et intervju med Finansavisen denne uken. 

På grunn av USAs handelskonflikt med Kina og atomkonflikt med Iran og Nord-Korea, er markedet i dag preget av nervøsitet og lavere risikoappetitt. Dette representerer et stort oppsidepotensial i aksjemarkedet. Donald Trump har sannsynligvis stor interesse av å løse disse konfliktene i forkant av presidentvalget i 2020, slik at han kan smykke seg med å være presidenten som løste USAs problemer. Dersom disse konfliktene løses, vil markedet med stor sannsynlighet flytte pengene fra mindre risikable aktiva-klasser og inn i aksjer. Skjer det, vil Donald Trump kunne smykke seg med å sørge for «all time high» i markedet i tillegg, og amerikanske innbyggere kan begynne å belage seg på fire nye år med «The Donald». 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.