CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Går handelskrigen mot slutten kan børsene stige mye

Går handelskrigen mot slutten kan børsene stige mye

Optimisme foran kommende ukes forhandlinger mellom USA og Kina om en handelsavtale, kan sammen med spenstige andre kvartalstall fra børsnoterte virksomheter og bnp-tall bedre enn ventet, gi opptur på børsene fremover. Likevel er det mange skjær i sjøen. Usikkerheten gir fortjenestemuligheter for tradere.

Neste uke møtes USA og Kina til nye forhandlinger etter at de bortfalt i mai og Kinas og USAs presidenter møttes i forbindelse med G20-møtet i Japan i slutten av juni. Samtidig som en av de største truslene for verdensøkonomien kan være i ferd med å finne sin løsning, er det økt bekymring for avtagende global vekst. Flere tror nå at den europeiske sentralbanken (ESB) vil kunne komme til å senke renten allerede førstkommende torsdag – istedenfor å vente til september, og at sentralbanken samtidig vil lansere kvantitative lettelser. Forventninger om at også FED vil senke renten med minimum 25 basispunkter mot slutten av måneden, har bidratt til godt børsklima i juli.

Selv om lav inflasjon og frykt for svakere økonomisk vekst, særlig i USA, er på manges lepper, underbygges ikke det av alle makrotall. BNP-veksten i USA kom inn på 2,1 prosent for andre kvartal, som er noe lavere enn 3 prosent i første kvartal, men høyere enn 1,8 prosent som var analytikernes forventinger, ifølge Bloomberg.

Rekordnoteringer

Og mens handelskrig, lav inflasjon i Europa og frykt for lavere økonomisk vekst får mye oppmerksomhet, stiger bø rsene videre mot nye rekordnoteringer i USA. To uker inn i resultatsesongen, har 75 prosent av de 185 S&P 500-selskapene overgått markedets forventinger i andre kvartal. Flere av dem har også hevet guidingen for resten av året. Nasdaq har fått drahjelp av Google-eier, Alphabet, som steg 11,3 prosent etter at tallene for andre kvartal banket analytikerens forventinger. Også Twitter steg mer enn 8 prosent fredag etter bedre tall og økt brukermasse. 
De fundamentale forholdene er altså bedre enn markedet har trodd.  

Fundamental bedring

Mens verdensbørsene har fått seg et løft i juli, er Oslo Børs i minus. Oljeprisen er så langt ned 3 dollar til 65 dollar pr. fat, en utvikling og et nivå som ikke har overbevist investorene om at oljerelaterte aksjer er stedet å være investert. Men selv om aksjekursene henger etter, er det bedring å spore fundamentalt. Seismikk er en tidlig indikator på investerings- og leteinteressen til oljeselskapene, og onsdag meldte seismikkselskapet Polarcus at prisene på tjenestene deres har steget med 50 prosent siden samme tid i fjor. Også i riggsektoren har utnyttelsesgraden økt betraktelig for flere segmenter de siste månedene, noe som har resultert i høyere rater, og nå mener flere analytikere at det er et tidsspørsmål før utnyttelsen blir så høy at ratene for alvor begynner å stige. 

Dersom handelskrigen går mot slutten, rentene kommer ned, og verdensøkonomien viser seg bedre enn de fleste regner med, kan verdens børser og råvarebaserte aksjer få seg et ordentlig løft fremover. Det betyr spennende muligheter for tradere.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app