CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Finnes det alternativer til dyr dollar?

Fed meeting

Dollaren styrkes, og det skaper store problemer for mange. Nå letes det etter alternativer.

 
Det har vært sterkt søkelys på rentepolitikken hos den amerikanske sentralbanken, FED, i mange måneder. Med en nærmest galopperende inflasjon, var det bare et tidsspørsmål før renten skulle heves. På FED-møtet i midten av mars ble det besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Det var første renteforhøyelse siden 2018.  Sentralbanken ser dette som den første av en rekke forhøyelser, og i løpet av 2022 vil renten forventelig stige til mellom 2,0 og 3,5 prosent.
 
Rentestigninger løfter dollaren
Utviklingen i dollarkursen er kommet i skyggen av rentefokuset. Dollaren har imidlertid styrket seg betydelig mot de fleste store valutaer. Det siste året er dollarkursen steget med omkring syv prosent mot euro, og alene siden den russiske invasjonen i Ukraina er den styrket med 2,5 prosent mot euroen. Dollaren er også på sitt høyeste nivå på fem år overfor den japanske yen, og har blitt styrket ni prosent det siste året. Mot det britiske pundet har dollaren steget omkring fem prosent i samme periode. Til gjengjeld har dollaren blitt svekket med omkring 2,5 prosent mot den kinesiske yuan. Mot den norske krone er dollaren stort sett på samme nivå som for 12 måneder siden.
 
Helt galt står det til i Erdogans Tyrkia, hvor valutaen har stupt under kaotisk styring av pengepolitikken. En tyrker skal nå betale dobbelt så mange lira for en dollar som for ett år siden. Dette er naturligvis dramatisk når mesteparten av importen skal betales i dollar. Tyrkia har et stort importbehov av blant annet olje. Krigførende Russland har sett verdien av rubelen kollapse, men valutaen har hentet seg litt inn etter en dramatisk renteforhøyelse og ligger nå omkring 30 prosent under nivået mot dollaren for ett år siden. De høye oljeprisene har også lagt et lokk på valutafallet. Russland har store, nå innefrosne, valutareserver, og rubelen forventes styrket når og hvis en fredsprosess kan etableres.
 
Med utsikt til flere renteforhøyelser i den amerikanske sentralbanken i år, kan dollaren potensielt  bli ytterligere styrket. Det vil styrke inflasjonspresset i mange land, da de fleste råvarer handles i dollar. Den skyhøye prisen på bensinpumpene skyldes ikke bare en høy oljepris, men også dollarkursen. Samtidig søker investorer mot trygge havner i usikre geopolitiske tider, som vi i høyeste grad befinner oss i. Det øker etterspørselen etter dollar.
 
Går vekk fra dollar?
I CMC Markets ser vi nå tegn på at markedet forsøker å gjøre seg mindre avhengig av dollaren. – Vi har i denne uken sett at Saudi Arabia har antydet at de kan gjøre oljetransaksjoner med Kina i yuan, samtidig som India sonderer mulighetene for å kjøpe russisk olje med indiske rupis, og dette kan indikere et større skifte over lengre tid, sa kollega Waquas Sarwar, til FA TV denne uken. Han forklarte at reduksjonen i støtteprogrammene hos sentralbankene FED og ECB, den europeiske sentralbanken, vil resultere i mindre likviditet av penger i markedet, og at aktørene derfor undersøker alternativer til dollaren.
 
Det var ellers dramatikk mot slutten av uken da Russland skulle betale 117 millioner dollar i renter på obligasjonslån til internasjonale investorer. Spekulasjoner gikk på om landet var i stand til å betjene gjelden, og om de ville betale deler av beløpet i rubler. Russland sier selv at beløpet er betalt, visstnok med de dollar som er innefrosset som følge av sanksjonene. - Vi har pengene, vi har foretatt transaksjonen, nå er ballen hos amerikanerne, sa finansminister Anton Siluanov. I starten av april forfaller et langt større beløp, to milliarder dollar, så hodepinen fortsetter for Moskva.
 
Dollaren er styrket av høy inflasjon, renteforhøyelser og investorenes søken etter en trygg havn i en geopolitisk turbulent tid. Spørsmålet er nå om dollaravhengigheten åpner for alternative betalingsvalutaer på hittil dollardominerte markeder.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app