CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Fallende etterspørsel etter olje

Fallende etterspørsel etter olje

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA blir første kvartal i 2020 det første kvartalet med tilbakegang i oljeetterspørselen på mer enn ti år. Er dette reflektert i dagens oljepris?

I kjølvannet av coronavirusets utbredelse er det få finansielle instrumenter som har fått like stor oppmerksomhet som oljeprisen. Siden viruset først ble oppdaget for en drøy måned siden har oljeprisen falt med nærmere 13 prosent. Sist oljeprisen var på dagens nivå var julen 2018. Etter at IEA lanserte sin nyeste oljemarketsrapport denne uken spør imidlertid tradere seg om oljeprisen har falt nok.

Ifølge rapporten forventes den globale etterspørselen etter å olje å falle med 435 tusen fat per dag i første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Et slikt fall i etterspørselen er uvanlig for en verden med store fremvoksende markeder som stadig trenger mer energi. Sist vi opplevde en tilbakegang i etterspørselen etter olje over et år er mer enn ti år siden. IEA rapporterer også at de har redusert sine estimater for global oljeetterspørsel i hele 2020, og coronaviruset innflytelse er svært tydelig. I forrige måneds rapport, som ble publisert i midten av januar, estimerte IEA at den globale etterspørselsveksten etter olje ville ligge på 1,2 millioner fat olje per dag. En måned senere er estimatet redusert med 365 tusen fat per dag. Dette er nivåer vi ikke har sett siden 2011. 

Omfanget av coronaviruset og betydningen det vil få for den globale økonomien har vært, og er fortsatt, usikker. Mange har brukt SARS-utbruddet i 2003 som et referansepunkt, da sykdommen og dens utbrudd har liknende trekk med det vi i dag ser hos coronaviruset. Det er imidlertid viktig å huske at verden har endret seg mye siden 2003. I 2003 hadde Kina en årlig etterspørsel etter olje på 5,7 millioner fat dag. 17 år senere er landets oljeforbruk mer enn doblet og er nå på 13,7 millioner fat per dag. Dermed står Kina for 14 prosent av den globale oljeetterspørselen. Den potensielle konsekvensen av et virusutbrudd i Kina er dermed langt større i dag enn det var i 2003.  

Det er dessuten viktig å merke seg at oljeprisen har falt i en periode hvor tilbudssiden faktisk har blitt mindre. Det globale oljetilbudet falt i januar med 800 000 fat, delvis som et resultat av oljeblokkaden som resulterte i et fall på 1,3 millioner fat oljeekvivalenter fra Libya.

Mange trodde oljeprisen kunne få seg et oppsving av det foreslåtte kuttet på 600 000 fat per dag fra Opec tidligere denne måneden. Tradere som var long i oljepris ble derfor skuffet da det viste seg at Russland ikke ville være med på en slik kuttavtale før omfanget av coronaviruset var mer avklart. Partene er blitt enige om å gjenoppta diskusjonen, men når det blir er foreløpig litt uklart.

Det er nå drøyt to måneder siden børsnoteringen av det statseide oljeselskapet Saudi Aramco. Siden aksjens foreløpige toppunkt den 16. desember har aksjen falt med nesten 15 prosent. Mye tyder på at Opec med Saudi Arabia i spissen vil gjøre det de kan for å holde oljeprisen oppe og forhindre ytterligere fall i aksjekursen. Russland har tidligere meldt at de vil bidra med produksjonskutt så lenge oljeprisen er under 60 dollar per fat. 

Tradere venter nå spente på å følge utviklingen videre.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app