CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

(Ever)grande finale?

Evergrande-situasjonen i Kina bidro til en blodrød børsdag på mandag, men var glemt like raskt som den kom. Trakk markedet for lett på skuldrene?

Evergrande-situasjonen i Kina bidro til en blodrød børsdag på mandag, men var glemt like raskt som den kom. Trakk markedet for lett på skuldrene?

Aksjemarkedet har vokst unormalt mye i 2021. Oslo Børs er opp 18,2 prosent siden nyttårsrakettene smalt, og i USA er S&P500 opp over 20 prosent. Med slik prising begynner nedsiden å bli større enn oppsiden på kort sikt og spekulanter leter med rette etter en unnskyldning til å ta profitt. 
 
På mandag så utfordringene i Evergrande-konsernet ut til å være en slik unnskyldning. Den kinesiske eiendomsgiganten er den nest største boligbyggeren i Kina og har en gjeld på et kvart oljefond. Dette gjør det til det mest forgjeldede boligselskapet i verden. På fredag forfalt en del av avdragene på denne gjelden, og mange fryktet selskapet ikke ville klare å betale for seg. I løpet av uken ble det imidlertid inngått en betalingsavtale, som beroliget markedet og sendte indeksene tilbake til himmels. 
 
Spørsmålet nå er om betalingsavtalen kun er en utsettelse av problemet. Selskapet er fortsatt meget forgjeldet og med den offentlige usikkerheten rundt gigantens betalingsevne kan det bli krevende å inngå nye avtaler.
 
Om Evergrande går konkurs vil det kunne få fatale følger for kinesisk økonomi. Selskapet har over 200.000 ansatte og skaper 3,8 millioner arbeidsplasser årlig. Selskapet har også mer enn 13.000 prosjekter i 280 byer og rundt halvannen millioner boliger under bygging. Dersom selskapet går konkurs vil selskapets eiendommer og boliger under bygging bli tvangssolgt, noe som vil utløse et ras i det kinesiske boligmarkedet. Dette kan gå hardt utover kinesiske familier. I tillegg vil tilliten til sektoren svekkes, noe som gir dyrere lån, og begrenser den økonomiske vekten i landet. Med svekket økonomisk vekst reduseres også etterspørselen etter råvarer globalt, hvilket gir ringvirkninger til den globale økonomien.
 
Dette vil sannsynligvis Kinesiske myndigheter unngå. Kina har allerede noe svekket omdømme etter Covid-19, og vil nødig utløse en global Finanskrise i tillegg. Myndighetene må imidlertid være varsomme med signaleffekten de sender. Man vil unngå en situasjon hvor store selskaper beriker seg ved høy risiko og belåning med vissheten om at staten uansett kommer til unnsetning hvis det kommer en regnværsdag.
 
Uroen i Kina ser imidlertid ikke ut til å skremme Øystein Olsen og Norges Bank som på torsdag satt opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og varsler 3 nye hevinger innen ett år. Hevingen forklares med at gjenåpningen av samfunnet har bidratt til en markant oppgang i norsk økonomi, oljepris over 70 dollar fatet, og høyere aktivitet enn før koronapandemien inntraff. Samtidig har arbeidsledigheten falt. De varslet derimot innstramming av krisetiltakene som er blitt gitt i forbindelse med pandemien. 
 
Å starte prosessen med å føre renten tilbake til et normalnivå er nok riktig når økonomien er så sterk som den er nå, men det kan få konsekvenser for både aksje- og boligmarkedet. Både aksjer og boligpriser har galoppert det siste året som et resultat av lav kapitalkostnad. Følger man læreboken skal alt annet likt stigende renter redusere nåverdien av disse aktivaklassene, noe som innebærer en reprising av markedet.
 
Hos CMC Markets virker traderne å være litt usikre på veien videre. Om lag halvparten er posisjonert for videre oppgang mens halvparten posisjonerer seg for en korreksjon.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app