69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Europeiske markeder ventes marginalt høyere, men Italia og G7 senker investorenes selvtillit

Europa og USA

Gårsdagen så de globale aksjemarkedene starte positivt til tross for at en rekke usikre momenter. Fortsatt muligheter for en eskalering i handelskrigen med USA mot resten av verden og ikke minst en populistisk regjering i Italia kan sette kjepper i hjulene for den globale veksten.
Utover dagen så man noe mere usikkerhet, men man så at aksjemarkedene reagerte positivt på meldinger om at USA hadde spurt Saudi Arabia om å øke produksjonen med en million fat. Det gjorde ikke oljemarkedet, som sendte oljen ned med rundt to dollar.
På makrokalenderen var det en rekke hendelser og spesielt PMI-tallene kom jevnt over inn sterkt.  Det var lite bevegelse i rentemarkedet og den amerikanske dollaren svekket seg noe.

Asia

Asiatiske markeder ender for det meste høyere til tross for en rolig dag i USA.
Shanghai og Singapore endte svakt lavere og Hang Seng ledet an oppgangen på en generell positiv dag i regionen.  JPY holdt seg stabil.

Dag idag

Europeiske markeder ligger an til å åpne marginalt høyere fra start, DAX er indikert høyere med rundt 20 punkter. Dagens hovednyhet er at man har fått uttalelser fra medlemmer i den europeiske sentralbanken som kan tolkes dit at man går mot en normalisering av pengepolitikken. Sannsynlig er det lite trolig at man ser noen form for renteheving med tanke på situasjonen i Italia, men uansett ser man at euroen løfter seg.
På kalenderen er det lite spennende å følge med på bortsett fra oljelagertallene som kommer 16:30.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.