Europa og USA

Gårsdagen så de globale aksjemarkedene starte positivt til tross for at en rekke usikre momenter. Fortsatt muligheter for en eskalering i handelskrigen med USA mot resten av verden og ikke minst en populistisk regjering i Italia kan sette kjepper i hjulene for den globale veksten.
Utover dagen så man noe mere usikkerhet, men man så at aksjemarkedene reagerte positivt på meldinger om at USA hadde spurt Saudi Arabia om å øke produksjonen med en million fat. Det gjorde ikke oljemarkedet, som sendte oljen ned med rundt to dollar.
På makrokalenderen var det en rekke hendelser og spesielt PMI-tallene kom jevnt over inn sterkt.  Det var lite bevegelse i rentemarkedet og den amerikanske dollaren svekket seg noe.

Asia

Asiatiske markeder ender for det meste høyere til tross for en rolig dag i USA.
Shanghai og Singapore endte svakt lavere og Hang Seng ledet an oppgangen på en generell positiv dag i regionen.  JPY holdt seg stabil.

Dag idag

Europeiske markeder ligger an til å åpne marginalt høyere fra start, DAX er indikert høyere med rundt 20 punkter. Dagens hovednyhet er at man har fått uttalelser fra medlemmer i den europeiske sentralbanken som kan tolkes dit at man går mot en normalisering av pengepolitikken. Sannsynlig er det lite trolig at man ser noen form for renteheving med tanke på situasjonen i Italia, men uansett ser man at euroen lø fter seg.
På kalenderen er det lite spennende å følge med på bortsett fra oljelagertallene som kommer 16:30.