CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Europeiske markeder ventes lavere etter rentemøte i USA og svakere asiatiske markeder

Europeiske markeder ventes lavere etter rentemøte i USA og svakere asiatiske markeder

USA og Europa

Markedene i går var relativt rolige i forkant av det amerikanske rentemøtet. Markedet hadde fullt ut priset inn en renteheving til 2 prosent, og det ble resultatet.
Reaksjonen på møtet ble at markedene falt noe tilbake og grunnen til dette var at man så rentebanen bli hevet. Dette betyr at man forventer to hevinger ut året fremfor en som man trodde. 
Markedet priser nå inn litt over 50 prosent sjanse for to hevinger ut året, mot rett i underkant av 50 prosent før rentemøtet. Dette kan forklare at man ikke så større trykk på nedsiden idet det var sånn nogenlunde forventet.
Ser man de amerikanske rentene, så man at 10-års renten falt tilbake og den amerikanske dollaren falt tilbake etter å først ha løftet seg.
I Europa var det en blandet utvikling hvor den Italienske indeksen og tyske DAX-indeksen ledet an oppgangen.

Asia

Asiatiske markeder fortsetter den noe svake trenden fra USA og ender lavere over hele linjen. Noe av nedgangen skyldes det samme som i USA, men også overraskende svake makrotall fra Kina i form av Retail Sales, industriproduksjon og urbane investeringer trekker ned. Meldinger om at USA vil bestemme seg i forhold til tolltariffer bidrar heller ikke til å løfte stemningen på en dag hvor Hang Seng og Nikkei leder an nedgangen i regionen.

Dagen i dag

Europeiske markeder er ventet å åpne lavere med DAX-indeksen indikert ned med rundt 70 punkter. Det er ikke overraskende at man ser en noe svakere start etter utviklingen i USA og Asia, men til tross for inflasjonstall som var forventet fra Tyskland er det mye spenning knyttet til den europeiske sentralbanken.
Det ventes ingen endring i styringsrenten klokken 13:45, men som vanlig er det pressekonferansen som gjelder.
Det har vært noen indikasjoner at den europeiske sentralbanken begynner å bli litt gira på å begynne innstramningen slik som USA har og spesielt snakk rundt QE-programmet kan sette fart på EUR-kryss og indekser.

 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app