USA og Europa

Markedene i går var relativt rolige i forkant av det amerikanske rentemøtet. Markedet hadde fullt ut priset inn en renteheving til 2 prosent, og det ble resultatet.
Reaksjonen på møtet ble at markedene falt noe tilbake og grunnen til dette var at man så rentebanen bli hevet. Dette betyr at man forventer to hevinger ut året fremfor en som man trodde. 
Markedet priser nå inn litt over 50 prosent sjanse for to hevinger ut året, mot rett i underkant av 50 prosent før rentemøtet. Dette kan forklare at man ikke så større trykk på nedsiden idet det var sånn nogenlunde forventet.
Ser man de amerikanske rentene, så man at 10-års renten falt tilbake og den amerikanske dollaren falt tilbake etter å først ha løftet seg.
I Europa var det en blandet utvikling hvor den Italienske indeksen og tyske DAX-indeksen ledet an oppgangen.

Asia

Asiatiske markeder fortsetter den noe svake trenden fra USA og ender lavere over hele linjen. Noe av nedgangen skyldes det samme som i USA, men også overraskende svake makrotall fra Kina i form av Retail Sales, industriproduksjon og urbane investeringer trekker ned. Meldinger om at USA vil bestemme seg i forhold til tolltariffer bidrar heller ikke til å løfte stemningen på en dag hvor Hang Seng og Nikkei leder an nedgangen i regionen.

Dagen i dag

Europeiske markeder er ventet å åpne lavere med DAX-indeksen indikert ned med rundt 70 punkter. Det er ikke overraskende at man ser en noe svakere start etter utviklingen i USA og Asia, men til tross for inflasjonstall som var forventet fra Tyskland er det mye spenning knyttet til den europeiske sentralbanken.
Det ventes ingen endring i styringsrenten klokken 13:45, men som vanlig er det pressekonferansen som gjelder.
Det har vært noen indikasjoner at den europeiske sentralbanken begynner å bli litt gira på å begynne innstramningen slik som USA har og spesielt snakk rundt QE-programmet kan sette fart på EUR-kryss og indekser.