CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Er markedsuroen på retur?

Er markedsuroen på retur?

Det har vært en god uke i aksjemarkedet. Boris Johnsons valgseier på torsdag ble en etterlengtet avklaring om Brexit-prosessen og like etter fikk vi signaler fra Donald Trump om en nært forestående handelsavtale med Kina. Har markedene fått avklaringene som skal til for å oppnå stabilitet?

Utfallet av parlamentsvalget i Storbritannia natt til fredag ble en knusende seier til Boris Johnson og det konservative parti. I tillegg ble det en knusende seier for Brexit. Med rent flertall i Underhuset vil Johnson få gjennomslag for sin opprinnelige Brexit-plan som etter alt å dømme vil gjennomføres innen 31. januar. Markedet reagerte svært positivt på nyhetene. Fredag morgen steg den britiske hovedindeksen med 1,4 prosent mens pundet styrket seg markant mot både dollar, euro og norske kroner. Før resultatet ble ett pund handlet for 1,31 amerikanske dollar, mens den fredag ettermiddag handles for 1,34. Mot norske kroner har ikke pundet vært sterkere siden britene stemte for Brexit i 2016. 

Årsaken til at pundet og børsene stiger er rett og slett at det politiske landskapet nå blir mer forutsigbart. Brexit har vært en forstyrrende faktor som har skapt stor usikkerhet i markedet i lang tid, og markedet ønsker å få det overstått. Helt forutsigbart er det likevel ikke. Mange puster lettet ut nå fordi Brexit vil gjennomføres i henhold til Johnsons plan. Samtidig kommer likevel en ny periode med usikkerhet når Storbritannia skal inn i forhandlinger om handelsavtaler. Dette kan by på ny usikkerhet og trekke pundet tilbake.

Den andre store usikkerhetsfaktoren som har preget børsene de siste to årene har vært handelskrigen mellom USA og Kina. Skal vi tro Donald Trumps nyeste Twitter-meldinger nærmer det seg imidlertid også en løsning her. Natt til fredag skrev nemlig presidenten at de to landene er veldig nære en handelsavtale som begge parter er svært fornøyde med. Ifølge Bloomberg innebærer avtalen at USA kutter nåværende tollsatser verdt 350 milliarder dollar og lar være å innføre planlagte tollsatser til en verdi av 156 milliarder dollar. Til gjengjeld vil Kina kjøpe amerikanske landbruksprodukter, beskytte Amerikanske immaterielle rettigheter og gi større tilgang til Kinas finanssektor. S&P500 reagert umiddelbart på uttalelsen og løftet seg 1 prosent på torsdag. Med det er den amerikanske hovedindeksen på all time high. Om det viser seg å være hold i Trumps Twitter-meldinger kan vi vente oss at markedet vil styrke seg ytterligere.

Et tegn på at markedsuroen har roet seg fremkommer av den såkalte «fryktindeksen» VIX. Denne indeksen er et uttrykk for volatiliteten (frykten) i markedet, hvorav høye verdier indikerer stor usikkerhet. Fra torsdag til fredag ettermiddag har denne indeksen falt med nesten 17 prosent til 13,02. Til sammenligning var indeksen oppe i 36 på julaften i fjor, da usikkerheten var på sin høyeste i markedet.

For mange tradere er VIX-indeksen et interessant instrument som man kan investere i. Gjennom tradingplattformer kan man både posisjonere seg long og short i denne indeksen avhengig av hva man tror om markedsutsiktene. Ved inngangen til helgen var majoriteten av traderne som handler hos CMC Markets, posisjonert for oppgang i VIX, noe som indikerer at de forventer større usikkerhet fremover.

Kanskje handelsavtalen ikke er så nært forestående som Trump hevder likevel.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app