CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Er handelskrigen bare et spill?

Handelskrigen mellom USA og Kina dominerer både nyhetsbildet og aksjemarkeder i hele verden. Også etter at det lørdag ble klart at USAs varslede opptrapping utsettes. Er hele handelskrigsretorikken bare et spill fra Donald Trump? 

I helgen er lederne av G20-landene samlet i Osaka i Japan. Et av høydepunktene for markedet var det varslede møtet mellom president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping. Lørdag ble det klart at Trump ikke vil innføre ytterligere økning i tollsatsene på kinesiske varer slik han har truet med. Nå har begge de to lederne avtalt forhandlinger og har tro på en handelsavtale, også ifølge kinesiske medier.

Mange spør seg imidlertid om handelskrigen kan være et kalkulert spill fra Donald Trump for å styre aksjemarkedene frem mot neste års presidentvalg.

Det ville i så fall ikke være første gang Donald Trump påvirket markedet ved hjelp av det som kan virke som politisk markedsmanipulasjon. Sommeren 2018 engasjerte Donald Trump seg mye i oljeprisen og uttalte seg flere ganger på twitter om at den var blitt for høy. Mange stusset derfor over at han varslet nye sanksjoner mot Iran, noe som kom til å redusere oljetilbudet i verden og presse prisene ytterligere oppover. I retrospekt kan det se ut som dette var en bevisst strategi for å «lure» Saidi-Arabia til å øke sin oljeproduksjon, hvilket de besluttet å gjøre i juni 2018. Når sanksjonene mot Iran tredde i kraft viste de seg å være med unntak av åtte store oljeimportører og tilførelsen fra Iran ble derfor ikke på langt nær så avkortet som forventet. Dette førte til et markant oljeprisfall på 40 prosent i siste kvartal av 2018, slik Trump ønsket seg.

Handelskrigen uroet også det amerikanske markedet betraktelig i slutten av 2018. Da sørget den opptrappende konflikten for et børsras på 20 prosent i fjerde kvartal. Da Donald Trump på nyåret derimot annonserte våpenhvile mellom de to landene fikk børsen seg en solid opptur på 10 prosent i januar alene. Dette demonstrerer makten i Donald Trumps uttalelser.

Når vi nå er inne i en ny periode med usikkerhet rundt handelskonflikten er det fristende å spekulere i om Trump atter en gang godtar en svingende børs i dag mot markant børsoppgang på et mer egnet tidspunkt.

Handelskrigen bidrar til å skape en geopolitisk spenning og usikkerhet som riktignok bidrar til et mer rufsete aksjemarked, men samtidig gjør sentralbankene mer varsomme med å sette opp renten. Faktisk har både den europeiske og den amerikanske sentralbanksjefen nylig uttalt at man med dagens situasjon heller kan vente seg et rentekutt enn en ny renteheving.

Slik vil de stimulere økonomien og gardere seg mot en eventuell resesjon, selv om handelskrigen opprettholdes. Det gir Donald Trump et utmerket utgangspunkt til å varsle en løsning på handelskonflikten i begynnelsen av 2020 og dermed utløse jubel på bø rsene. Det kommer godt med som statistikk inn mot presidentvalget samme år. Ulempen er at dersom Trump vinner, har vi potensielt en situasjon hvor rentene er lave, bedriftsskattene allerede er satt ned, handelskrigen er løst og utenlandsgjelden er høyere enn noen gang. Samtidig er vi sent i syklusen på den lengste oppgangsperioden verden har sett. Hva har vi da å ruste oss med i møte med en resesjon?


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app