CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Energipriser opp – veksten ned!

Trading på et nettbrett

Med skyhøye energipriser forsvinner mye av kjøpekraften. Vi må forberede oss på lavere global vekst, og det påvirker markedene.

 
Med skyhøye energipriser forsvinner mye av kjøpekraften. Vi må forberede oss på lavere global vekst, og det påvirker markedene.
 
Europas naturgasspriser er steget med svimlende 1100 prosent på ett år. Ved inngangen til 2022 kostet et fat Brentolje 77 dollar. På vei inn i helgen er nivået rundt 114 dollar fatet. Det er en stigning på 48 prosent på litt over to måneder. Stigningene har eskalert etter at Putin invaderte Ukraina. Da nyheten kom denne uken at USA og Storbritannia forbød all import av olje og naturgass fra Russland, spratt oljeprisen opp i over 130 dollar fatet.
 
Samtidig var all verdens oljedirektører og -spesialister samlet til den årlige CERAWeek i Houston, en energikonferanse som arrangeres av S&P Global. Under konferansen ble det fra mange sider spekulert over oljepris på 200 dollar fatet. Brede smil og champagnekorker i taket? Stormende jubel? Så langt ifra. Det ble uttrykt stor nervøsitet over utviklingen. Noen hovedpunkter:
 
  • Det er ikke nok kapasitet hos de oljeproduserende landene til å dekke bortfallet av oljeeksporten fra Russland.
  • Russland eksporterer omkring 4,5 millioner fat olje pr. dag, og 3 millioner fat kan bli utestengt fra markedet. Samlet oljeproduksjon i landet er omkring 11 millioner fat.
  • OPEC har ikke vist vilje til å heve produksjonen nevneverdig, og medlemslandene i Midtøsten vil ikke engang svare på oppringninger fra President Biden, som vil ha høyere produksjon.
  • Amerikansk skiferolje er ikke en kortsiktig løsning. Produsentene ligger med brukket rygg­­­­ etter mange års sviktende resultater, de mangler metaller og arbeidskraft, og det tar lang tid å øke produksjonen igjen.
  • Det internasjonale energibyrået IEA vil frigjøre omkring 60 millioner reserve-fat olje i første omgang, og holder døren åpen for mer. Effekten dette vil ha vurderes som moderat.
  • Krav til grønn omstilling gjør at aktører i bransjen og mang­­­e regjeringer stopper investeringer i letevirksomhet og oljeproduksjon.­­
  • Den grønne omstillingen tar tid, og verden vil ha behov for olje og gass nå og i lang tid fremover. Det er grunn til å tro at oljeprisen kan stige ytterligere og forbli høy.
Verdensøkonomien rammes
Dette er dramatisk. Det internasjonale pengefondet IMF har advart om alvorlige økonomiske konsekvenser. Fondet sier at stigningene i energi- og råvarepriser vil bidra til inflasjonspress og forstyrrelser i forsyningskjedene. - Det vil især ramme fattige familier hvor mat og drivstoff utgjør en høyere andel av kostnadene, skrev fondets sjef, bulgarske Kristalina Georgieva, i begynnelsen av mars. Hun tilføyer: - Hvis konflikten i Ukraina eskalerer, vil de økonomiske konsekvensene være enda mer ødeleggende. Fondet hevder at sanksjonene mot Russland får en markant effekt på verdensøkonomien og finansmarkedene med store følger for andre land.
 
Når det samtidig er markante prisstigninger på andre råvarer og matvarer, så unngår vi ikke et sterkt inflasjonspress. Eller skal vi si et prissjokk? I denne uken skjøt nikkelprisene til himmels, hveteprisene løper løpsk, og gjødselprisene skaper store problemer for bøndene.
 
Da du kjørte på jobben i forrige uke, kostet en liter bensin kanskje 22 kroner. I dag ser du kanskje 26 kroner på prisskiltet, og når du kjører hjem, kan det stå 27 kroner. Kanskje ser du at din strømpris som var 4.000 kroner om måneden, nå er det dobbelte? I butikken finner du betydelige prisstigninger på melk, brød og andre varer. Kjøpekraften blir kraftig redusert i disse tider, langt mer enn det forestående lønnsoppgjøret kan forventes å kompensere. Slik er det over store deler av verden, og mange blir rammet langt hardere enn oss.
 
Inflasjon og lavere vekst
Dette forplanter seg til veksten i økonomien. Vi har færre penger å bruke på ikke-vesentlige varer og tjenester. Vær sikker på at OECD og andre vil redusere vekstutsiktene ved neste rapportering, også fordi samhandelen med Russland og Ukraina bortfaller. Med inflasjon på 5 til 8 prosent i vestlige økonomier, ser vi trolig frem mot flere rentestigninger, som hadde skjedd selv om krigen i Ukraina ikke var en realitet. Dette gjør det dyrere å betjene lån og bidrar derfor til å dempe investeringslysten.
 
Aksjemarkedene vet ikke helt hvilket ben de skal stå på. Voldsomme fall blir avløst av moderate fall for så å stige kraftig. Investorer er nervøse. Med utsikt til lavere økonomisk vekst og høyere renter, samt en konflikt i Ukraina som er blodig og kan bli langvarig, kan aksjene få uforutsigbare berg- og dalbane-turer med bratte opp- og nedturer som kiler ubehagelig i magen.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app