69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

En verden uten avkastningskrav

En verden uten avkastningskrav

All-time-high i aksjemarkedet. All-time-high i boligmarkedet. All-time-high i Bitcoin. Når penger er gratis er det ikke så rart at prisene stiger. Moroa varer ett år til, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

 
Mange stusser over at aksjemarkedet er dyrere enn noen gang. Den amerikanske hovedindeksen S&P500 er opp 13,5 prosent i år. Oslo Børs er opp 3,4 prosent. Nasdaq er opp 40 prosent. Og dette under en pandemi hvor etterspørsel etter olje, reise, hoteller, restauranter og shopping er tvunget til et minimum. Det er ikke så rart man reagerer, men oppgangen er faktisk ikke så rar den heller. 
 
Vi lever i fremtiden 
En ting er sikkert. Verden skal på en eller annen måte tilbake til normalen. Da blir etterspørselen mer eller mindre som før. Kanskje den til og med blir høyere enn før ettersom mange har spart penger og er underernærte på opplevelser. Når dette skjer, skal markedet opp. Spørsmålet er bare når.
I en verden med høye renter ville det vært avgjørende å time dette. Sitter man for lenge i aksjemarkedet uten avkastning, har man reelt sett tapt penger – enten fordi man betaler høye renter på denne kapitalen, eller fordi man alternativt kunne fått innskuddsrenter på kapitalen. Når renten derimot er null, koster det tilnærmet ingenting å være eksponert i markedet, og man kan like gjerne gå inn fø rst som sist så man unngår å gå glipp av oppgangen når «normalen» kommer.
 
Når tilstrekkelig mange tenker på denne måten, blir det som «normalen» allerede har kommet. Markedet representerer fremtiden. Det er det vi ser i nå. Aksjekursene representerer i stor grad en situasjon hvor normalen allerede er tilbake.
 
Nåverdien er lik fremtidsverdien
Utviklingen er spesielt tydelig for vekstaksjene. Ser man på produksjonen og inntjeningen i Tesla i dag, kan man umulig forsvare hvorfor dette selskapet er priset høyere enn de åtte neste bilprodusentene på listen. Forklaringen må ligge i at man forventer en helt annen inntjening i fremtiden. Kanskje en helt ny forretningsmodell og ny teknologi. Økonomisk teori sier at fremtidens inntekt må handles til rabatt i dag, fordi penger i fremtiden er mindre verdt enn penger i dag. Hvor stor denne rabatten må være avgjøres av renten.
 
Når realrenten er null er også neddiskonteringsrenten null, noe som innebærer at fremtidig inntjening er like mye verdt som inntekt i dag. Derfor er Tesla-aksjen priset som den er. Aksjonærene lever i en visjonær fremtid og betrakter fremtidig inntekt som inntekt i dag.
 
Konsekvenser for råvarer og kryptovaluta
Lave renter er vel og bra om man skal få fart i økonomien i en krise, men det har også en potensiell nedside. Om det blir for mye penger i omløp risikerer vi økt inflasjon. Dette innebærer økte konsumpriser, og økte priser på råvarer.
 
Frykten for at dagens ekspansive pengepolitikk skal føre til inflasjon gjør at gullprisen og Bitcoin stiger. Om penger blir mindre verdt kan det være hensiktsmessig å sitte på begrensede ressurser som bevarer sin verdi. Bitcoin er nå verdt over 23,000 dollar. Godt over rekorden fra 2017 da hele verden ropte om bobletendenser.
 
Hva skjer når renten stiger?
For å unngå inflasjon er det viktig at man hever renten i gode tider. Det er dette vi ser konturene av når Øystein Olsen på fredag melder at vi kan få en renteheving i begynnelsen av 2022. Mange tror kanskje det kan skje før.
 
Et viktig spørsmål tradere da må stille seg er: hva skjer når penger igjen koster penger? Hva skjer når fremtid inntekt (vekst) må handles til rabatt og det blir dyrere å «leve i fremtiden»?


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.