CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Din mentale kamp mot kursfallene

Markets

Vi kan alle slite med å forstå hvor og hvordan markedet beveger seg. Men vår største utfordring er kanskje å forstå hvordan vi tenker når markedet stuper?

De fleste kurver peker nedover for tiden. Høyst sannsynlig er din portefølje verdt mindre i dag enn da du kom hjem fra sommerferien. Det er ubehagelig å se oppsparingen skrumpe inn. Samtidig renner media over av negative nyheter om alt fra gasspriser til økte rentekostnader. Skulle du ha solgt aksjene for en måned siden? Skal du selge nå?
 
Her er en liten gymnastikkøvelse. Sett deg ved en datamaskin og finn frem til S&P 500-indeksen. Du vil se at verdien bare i år har falt 16 prosent. Når du zoomer inn på den siste tiden ser du at september har startet forferdelig. Legg gjerne skylden på sjefen for den amerikanske sentralbanken, som i starten av september snakket markedene ned ved å varsle nye renteøkninger. Det er mørke skyer over Wall Street og verdensøkonomien.
 
Tidsaspektet
Zoomer du litt lenger ut på tidsaksen ser du et interessant bilde. S&P 500-indeksen ligger høyere i skrivende stund enn den gjorde i midten av juni! 2022 har vært veldig svingete. Fallet startet nesten to måneder før Putin begynte å sende tanks mot den ukrainske grensen. Invasjonen, som startet den 24. februar i år, sendte naturligvis indeksen videre ned. Få uker senere var indeksen høyere enn ved invasjonen. Fra slutten av mars til midten av juni falt den imidlertid dramatisk med 20 prosent. Så kom en varm og deilig sommer med fønvind over aksjemarkedene. Før vi fikk motvinden vi opplever nå.
 
Spol tilbake til 2021 – år to av pandemien. Etter en stygg start på året, med nedstengninger og elendighet, falt S&P 500 til 2.398 i midten av mars. Da var det var minst like mørke skyer og dype pannerynker som vi opplever nå. Litt uforklarlig startet en bemerkelsesverdig opptur som varte stort sett hele 2021. Da vi feiret nyttår på vei inn i 2022 var det ekstra god grunn til å drikke champagne. S&P 500 lukket på 4.766 – nesten en fordobling fra da vi slo hodet i bordet i midten av mars. 
 
Investér i indeks
Dagens «depressive» S&P 500-nivå er 67 prosent høyere enn i mars 2021. Hvis du kjøpte indeksen på det tidspunktet – da mange kanskje anbefalte deg å selge – ville du har tjent 67 prosent pluss 18 prosent på valutakursen. Og ja, det var bunn-nivået. Men fra nivået for tre år siden ligger indeksen i dag 36 prosent høyere. De siste fem årene har gitt deg en avkastning på 59 prosent. Warren Buffet ga følgende råd i 2020: - For de fleste mennesker er mitt beste råd å investere i S&P 500 indeksen. Folk betaler store penger på rådgivning de ikke behøver.
 
Betyr dette at du ikke skal selge nå? Ikke nødvendigvis. Men hvorfor skal du selge? Og hvordan tenker du? Hvis du bare tenker at det gjelder å begrense tapet, så ser du bort fra den statistisk sterke sannsynligheten for at markedene kommer opp igjen. Hvis du derimot foretar en grundig markedsevaluering om at det blir mye verre før det blir bedre, og legger høye renter, gasspriser og krig til grunn, så har du gjort deg opp en kvalifisert mening om at nye tap venter din portefølje, og da skal du ikke nøle.
 
Beslutningsparametere
En god tilnærming er å sette opp noen parametere før du investerer, på når du skal gå ut. Det kan være tekniske indikatorer eller du har kanskje andre sammenligningsparametre som markedsrenter, forbrukertillit, sesongvariasjoner eller kursnivåer. Det viser seg nemlig veldig vanskelig å treffe balanserte beslutninger når investeringen er foretatt. Du kan bli emosjonelt knyttet til et selskap, du kan ha vanskelig for å akseptere tap eller du knytter håp til noe du ikke burde tro på. «Det dårligste tidspunktet for en beslutning er når du er midt oppe i det» skal Nobelprisvinner Daniel Kahneman ha sagt. Han påviser også gjennom sin forskning i at vi mennesker har veldig vanskelig for å kvitte oss med noe vi er kommet i besittelse av. Og ja, som investor skal du være tålmodig og tenkte langsiktig. Men det er ikke det samme som å være sta, eller tviholde på aksjer som ikke innfrir de forventninger du hadde til selskapet.
 
På samme måte som det er vanskelig å kvitte seg med tapsgivende investeringer, er det vanskelig å investere når alle snakker om resesjon eller stagflasjon. Kanskje derfor betimelig å avrunde med nok et Warren Buffet-sitat: - Pessimisme er den vanligste årsak til lave priser. Det kan være generell pessimisme eller pessimisme rettet mot selskaper eller bransjer. Vi er aktive i disse periodene, ikke fordi vi liker pessimisme, men på grunn av prisene den skaper. Det er optimisme som er den rasjonelle kjøpers fiende.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app