Torsdag avholdes et nytt rentemøte i Norges Bank. Til tross for usikkerheten i internasjonal økonomi tyder mye på at sentralbanksjef Øystein Olsen vil heve renten.

Denne uken kunne vi lese at Norges Bank sitt regionale nettverk på rundt 1500 bedrifts- og samfunnsledere melder om den høyeste veksten siden 2012. Flere av selskapene melder at de har problemer med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, en indikator som Norges Bank tradisjonelt har tillagt stor vekt. Tilbudsunderskudd på kvalifisert arbeidskraft medfører gjerne en lønnsoppjustering som igjen spiller positivt inn på norsk aktivitet og kjøpekraft. Sammenlignet med forrige rapport fra februar, oppjusterte selskapene sitt anslag for lønnsveksten med to tideler, til 3,2 prosent. Selskapene øker også sitt anslag for den årlige produksjonsveksten fra 2,9 til 3 prosent.

Dermed er det duket for en ny renteheving fra Norges Bank, fra 1 til 1,25 prosent. Dette er i samsvar med hva Norges Bank tidligere har antydet. Valutamarkedet reagerte med å styrke kronen mot euro i etterkant av publiseringen denne uken, men har siden falt tilbake til samme nivåer som før rapporten.

Det er imidlertid ikke alle faktorer som taler for en renteheving. Oljeprisen har for eksempel falt med 15 prosent den siste måneden på grunn av økende lagertall i USA og generell frykt for svikt i etterspørselen. Fallende oljepris er generelt svært negativt for Norge som er nettoeksportø r av olje. Skal vi tro Jarand Rystad i Rystad Energy er det imidlertid ingen grunn til bekymring ettersom Opec+ etter sitt møte 25. juni vil sørge for nok kutt til å holde oljeprisen på et stabilt høyt nivå. Saudi-Arabia planlegger børsnotering av det statseide oljeselskapet Saudi Aramco og vil i forkant av dette unngå en for lav oljepris.

Handelskrigen mellom USA og Kina er også med på å skape usikkerhet i verden. Enkelte investorer påpeker at oppstyret stort sett er mediedrevet og at handelen med Kina har forsvinnende liten betydning for amerikansk økonomi, men aksjemarkedene har like fullt hatt negativ utvikling. Non-farm payrolls tallene for amerikanske arbeidsplasser har også i flere måneder på rad vist seg å bli lavere enn markedet forventer. Dette legger et press på den amerikanske sentralbanken og mange eksperter mener vi potensialt kan vente oss et rentekutt fra Fed i løpet av året.

PMI-tallene i Europa er også på nedadgående nivåer, noe som tyder på at europeiske innkjøpere har mindre tro på at vi får en positiv økonomisk utvikling fremover. I mai gikk indeksen ned til 47,7 for hele eurosonen, noe som indikerer avtagende økonomisk vekst. Disse signalene ser også ut til å bekymre Mario Draghi, som under ECB sitt rentemøte i forrige uke antydet at den Europeiske renten tidligst vil heves i første halvdel av 2020. Dersom aksjestrategen i Sparebank 1 Markets, Peter Hermanrud får rett, kan vi derimot potensielt vente oss en resesjon før den tid. Da er det lite trolig med renteheving i Europa.

Dersom Norges Bank hever renten samtidig som renten settes ned i USA og står stille i Europa, vil NOK kunne styrke seg betraktelig mot både euro og dollar. Dette vil i neste omgang gjøre norske varer dyrere på eksportmarkedet og potensielt dempe aktiviteten i norsk økonomi.

Ved inngangen til helgen tror majoriteten av CMC Markets tradere på styrking i den norske kronen mot både euro og dollar.