CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Dette må du vite om oljetrading

Dette må du vite om oljetrading

Olje er verdens mest omsatte råvare og et yndet spekulasjonsobjekt blant tradere. Mange har tjent mye på å gjette riktig retning på oljeprisen under koronatiden. De som vil tjene på oljespekulasjon må ha oversikt over disse grunnleggende forholdene.

Ifølge den legendariske råvaretraderen Marc Rich er olje blodet som strømmer gjennom verdens årer. Uten olje står verden stille. Lite visste han da, at ordene en gang skulle bli sanne. 

Koronakrisen har bokstavelig talt fått verden til å stå stille. Blodet strømmer ikke lenger gjennom verdens årer slik det har pleid. Analytikere anslår at etterspørselen etter olje er redusert med opptil 30 millioner fat per dag, og situasjonen kan vare lenge. Som et resultat har oljeprisen falt drastisk. Dermed kan tradere tape, men også vinne, store penger.

Regel nummer én for å lykkes med oljetrading er å kjenne markedsforhold og hva som driver oljeprisen.

Flere typer olje
Selv om det finnes mange typer olje med forskjellige egenskaper skiller vi hovedsakelig mellom to typer: Brent North Sea Crude (Brent-olje) og West Texas Intermediate (WTI/lettolje). 

Brent-olje produserer vi i Nordsjøen og er den vi gjerne snakker om i Norge. Den har et noe høyere svovelinnhold enn WTI og fungerer som benchmark for prisen på olje fra Afrika, Europa og Midtøsten. OPEC+ styrer altså sin oljeproduksjon etter prisen på Brent-olje.

WTI-oljen produseres i Nord-Amerika, har litt lavere svovelinnhold og har leveringssted i Cushing, Oklahoma. Siden oljen er noe lettere enn Brent har den et litt annet bruksområde. For eksempel egner den seg godt til å lage bensin, mens Brent er bedre egnet som drivstoff til skip. Det skal likevel sies at begge oljetypene er «lette» og i stor grad fungerer som substitutt for hverandre.

I løpet av de siste årene har oljeprisen stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Mye av grunnen til det er revolusjonen i skiferoljeproduksjonen som har gjort USA til verdens største oljeprodusent og økt tilgangen på WTI-olje betraktelig. Som et resultat har USA blitt selvforsynt og etterspurt mindre olje fra Europa og Saudi-Arabia. Mange spekulerer i om det var denne oppblomstrende oljeindustrien Russland og Saudi-Arabia ville til livs da de erklærte priskrig på olje i begynnelsen av mars

Fremtidskontrakter
Når man som trader handler olje kjøper man finansielle produkter som speiler kontrakter for levering av olje en gang i fremtiden og ikke spot prisen. Førstemånedskontrakten er den vi ser på startsiden hos for eksempel Finansavisen eller Bloomberg. Prisen på disse kontraktene avhenger av utsiktene for etterspørsel etter olje i verden, det totale tilbudet av olje i verden og når oljen skal leveres. Disse kontraktene rullerer på bestemte datoer, men noen aktører har også konstruert evigvarende såkalt cash-kontrakter som er avledet fra fremtidskontraktene.

Contango
I dagens marked er prisen for levering av olje i dag betydelig lavere enn prisen for levering av olje i fremtiden. En slik situasjon kalles for Contango. Årsaken til denne forskjellen er at verden har overskuddsproduksjon av olje i dag, men at situasjonen kan endre seg i fremtiden. For eksempel har Opec+ blitt enige om å kutte produksjonen av olje betraktelig over de neste månedene, samtidig som etterspørselen er forventet å ta seg opp., Da forventes det at olje vil bli dyrere og future-kontraktene handles på høyere priser.

Hovedårsaken til den enorme prisforskjellen vi nå ser mellom WTI-olje (18-dollar) og Brent-olje (28 dollar) er at førstekontrakten for WTI-oljen har levering i mai mens Brent har levering i juni. Noe av grunnen til at vi så et stort fall i WTI-prisene på fredag, er at førstekontrakten for WTI bytter til juni i neste uke, og investorene selger derfor mai-kontrakten i dag.

Lagertall 
Siden oljeprisen styres av tilbud og etterspørsel er det viktig å følge med på tilgangen på olje. Den viktigste indikatoren på dette er lagertallene som kommer fra USA hver uke. Når lagrene fyller seg opp er det tegn på at vi har for stort tilbud av olje og prisen vil gå ned. Forrige uke økte lagerbeholdningen i USA med rekordhøye 19,2 millioner fat og ifølge flere analytikere vil lagrene kunne bli helt fulle i løpet av de neste to månedene. Dette bidrar til å presse prisen ned. Som et alternativ når lagrene er fulle, kan man leie inn supertankere og lagre olje på dem. Dette øker etterspørselen etter tankskip og har bidratt til å løfte tankratene og kursen på tankaksjer.

Fremtiden
Så hva skjer fremover? Prisen på olje fremover vil først og fremst bestemmes av utsiktene for global etterspørsel. Dette styres i stor grad av de politiske tiltakene knyttet til begrensningen av koronasmitte. Verdens oljeetterspørsel vil neppe være tilbake på rundt 100 millioner fat per dag før bevegelsesfriheten i de ulike landene i verden kommer tilbake til normalen.

Videre bestemmes oljeprisene av produksjonsvolumene i verden; både Brent-olje fra Nordsjøen, blandingsoljen fra Midtøsten og lettoljen fra USA. En del av dette tilbudet er allerede bestemt gjennom OPEC+-avtalen, men det reelle bortfallet får vi ikke se før vi ser konturene av det naturlige bortfallet som kommer av lavere oljepris. Ifølge Donald Trump kan det bli godt over 20 millioner fat per dag. Uansett er det ikke nok til å balansere tap av etterspørsel. 

Tror du koronasituasjonen vil vedvare en stund fremover er det gode muligheter for at lagrene fortsatt vil fylles opp og at fremtidskontaktene for både WTI og Brent skal videre ned.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app