CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Dette er tegnene på at resesjonen kommer

Selv om de fleste økonomiske undersøkelse tyder på at den økonomiske veksten fortsetter ut året, forventer mer enn tre firedeler av amerikanske finansdirektører at vi kan vente resesjon innen utgangen av 2020. Det er de færreste rustet for.

Selv om enkelte analytikere hevder at vi allerede befinner oss i et «bear market» er vi i henhold til de fleste definisjoner i ferd med å bevege oss inn i den lengste økonomiske oppgangsperioden siden 2. verdenskrig. Undersøkelser gjennomført av Bloomberg tyder imidlertid på at faren for resesjon ikke har vært på dagens nivå på over seks år. Her er noen av de viktigste indikatorene å følge med på.

Yield-kurven

Yield-kurven (rentekurven) er en av de viktigste indikatorene som tradere følger med på når de ser etter tegn til resesjon.  New York Fed, den viktigste av de tolv bankene i Fed-systemet, bruker den gjennomsnittlige månedlige «spreaden» mellom rentepapirer med 3 måneder og 10 års løpetid som grunnlag for å beregne sannsynligheten for en nært forestående resesjon. Når rentekurven er flat, altså liten «spread» mellom korte og lange renter er resesjonsfaren høy. Den siste målingen viser en sannsynlighet på 23,6 prosent for at vi får en resesjon innen 12 måneder, et nivå vi ikke har sett siden 2008.

Innkjøpssjefsindeksen PMI

En annen indikator som kan varsle nedgangstider er innkjøpssjefsindeksen, PMI.  Dette er et mål som viser hvor mange prosent av innkjøpssjefene i et visst land som rapporterer at produksjonstakten øker. PMI på over 50 indikerer dermed tiltakende vekst i økonomien, mens målinger under 50 indikerer avtakende vekst. I begynnelsen av 2018 målte denne indeksen over 60 i USA, mens den i forrige måned var nede på 56. For eurosonen har utviklingen imidlertid vært enda dystrere med et fall fra drøy 58 i begynnelsen av 2018 til 50,5 i januar. Om PMIen faller under 50 for første gang på over 6 år får vi kanskje svaret på i neste uke da ferske PMI tall for eurosonen i februar offentliggjøres.

Sentiment-undersøkelser

Den generelle optimismen blant forbrukere, analytikere og bedriftslederne kan også være en indikator som varsler økonomisk utvikling.  Et eksempel på dette er forbrukertillitstallene i USA. Disse tallene viser amerikanske forbrukeres tillitt til egen økonomi fremover, og ferske tall viser at tilliten til egen fremtidig økonomi ikke har vært lavere i USA siden 2016. Ettersom amerikanske forbrukere utgjør nærmere 70 prosent av landets nominelle BNP, er det ikke positivt for økonomien at denne kjøpergruppen reduserer sin aktivitet. En annen indikator er ZEW-indeksen, som måler optimismen blant 350 eksperter fra banker, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner i Tyskland. Denne indeksen har vist negative signaler siden sommeren 2018 og lå på -20,9 i januar i år (0 er nøytral). Om den negative trenden fortsetter få r traderne svaret på i neste uke når februar-tallene offentliggjøres på tirsdag.

Andre faktorer

I tillegg til de overnevnte faktorene følger tradere nøye med på «harde data» som BNP-vekst, arbeidsledighetstall og inflasjon. For de fleste vestlige land er disse tallene fremdeles forholdsvis positive. Når dette derimot snur, vil det sannsynligvis være for sent å lete etter resesjonssignaler. Med tanke på hvor lite pengepolitisk handlingsrom de fleste sentralbankene i verden har å stille opp med i dag, vil det kunne smelle skikkelig. Spesielt i Europa.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app