CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Analyse

Derfor kan børsfesten fortsette i høst

Derfor kan børsfesten fortsette i høst

Børskrakket på Wall Street i 1929. Black Thursday i 1987. Lehman Brothers i 2008. Høsten har et dårlig rykte i aksjemarkedet, men i år kan det være annerledes. 

Etter et ekstraordinært første halvår i aksjemarkedet, hvor den toneangivende indeksen S&P 500 på fem uker falt i underkant av 35 prosent og de påfølgende syv ukene steg rundt 40 prosent, er det store spørsmålet hva som skjer i andre halvår.

Uttrykket «sell in may and stay away» indikerer at markedene normalt utvikler seg svakere gjennom sommeren og mange av de største børsfallene har skjedd om høsten. Det finnes imidlertid flere argumenter for at det – til tross for at vi fortsatt befinner oss midt i en pandemi – kan gå mot en lysere høst enn vanlig.

Nye jobber, krisepakker og Trump
La oss ta det positive først. I USA viste arbeidsmarkedsrapporten for juni at det ble skapt 4,8 millioner nye jobber i perioden, og selv om arbeidsledigheten er på 11,1 prosent skjer gjeninnhentingen i et imponerende tempo.

En annen faktor som vi tidligere har snakket om, og som potensielt kan trekke markedene opp ytterlige i høst, er populistiske grep fra Donald Trump som en del av valgkampen. Han vil dessuten ønske minst mulig utenrikspolitisk «støy» som ellers har kjennetegnet presidentembete hans, hvor for eksempel handelskrigen med Kina hadde stor innvirkning på verdens bø rser.

Løfter man blikket har myndigheter og sentralbanker støttet verdensøkonomien med krisepakker og ekspansiv pengepolitikk. De har forsikret sine lands innbyggere om at de står klare til å iverksette nye økonomiske tiltak dersom smittetallene igjen skulle begynne å stige og nye smittebegrensende tiltak blir nødvendige. Slike tiltak virker jo dessverre også dempende på økonomien og rene økonomiske tiltak blir nødvendig for å kompensere.

Historisk sterk børsoppgang 
Optimistiske investorer og tradere vil også finne glede i å se på statistikken. Etter det dype fallet i vinter la S&P 500 bak seg den sterkeste 50-dagers perioden siden 1952 med en oppgang på 39 prosent fra mars til starten av juni.

Det tilhører unntakene at indeksen stiger mer enn 30 prosent på 50 dager, og de to forrige gangene det har skjedd var i oktober 1982 og mai 2009.

Den etterfølgende avkastningen etter 50-dagers perioder med børsrally på over 20 prosent er nesten alltid positiv: I 1991 steg S&P med 3 prosent de neste seks månedene, i 2009 var avkastningen vel 9 prosent og i gjennomsnitt for de syv gangene dette har skjedd siden 1975 har indeksen steget med rundt 10 prosent.

Fortsatt usikkerhet
Selv om økonomien beveger seg ut av en resesjon er det fortsatt nedsiderisiko og utsikt til høy volatilitet i aksjemarkedet fremover.

For eksempel vil en ny oppblomstring av smittetilfeller, som vi har sett i en rekke amerikanske delstater i starten av juli, kunne føre til nye tiltak, en langsommere gjenåpning eller i verste tilfelle perioder hvor enkelte områder eller land velger å stenge ned samfunnet igjen. Selv om kompensasjonspakker kan komme, ventes også investorene også å ta inn over seg at prisen for redningspakkene etter hvert vil måtte bli høyere skatt eller stagflasjon.

I tillegg er det en risiko for at den økonomiske gjeninnhentingen tar lenger tid enn ventet selv uten stigende smittetall, eller at investorene priser inn for høye forventninger til selskapenes inntjening.

Uansett utfall blir det en spennende høst med mange krefter som vil trekke markedene i forskjellige retninger. For tradere som handler på marginen ligger det dermed an til en periode med mange muligheter.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app