Etter nok en uke preget av handelskrig, nervøsitet og overraskende høye oljelagre tetter skyene seg ytterligere over både aksjemarkedet og oljeprisen. Mye kan tyde på at «suckers rally anno 2019» har nådd en slutt.

I begynnelsen av mai nådde hovedindeksen i USA all time high for første gang siden september 2018. Da hadde markedet hentet inn hele korreksjonen fra fjerde kvartal 2018 og mange mente vi potensielt var vitne til et «suckers rally». Mye kan nå tyde på at de får rett. 

I løpet av den siste måneden har S&P500 falt med over 6 prosent og fallet fortsatte denne uken. Mye av bakgrunnen for fallet er handelskrigen mellom USA og Kina, der Donald Trump har innført toll på en rekke nye kinesiske varer og Kina truer med mottiltak. Mange frykter dette er en ideologisk konflikt mellom de to stormaktene som vil tilta i omfang. Flere velger derfor å trekke seg ut av aksjemarkedet og heller plassere pengene i tryggere rentepapirer. Som et resultat er renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen på sitt laveste nivå siden 2017. Denne uken kom også nye tolltrusler fra Trump, hvor han hevder å skulle øke tollen på varer fra Mexico for å stoppe ulovlig immigrasjon fra landet. Denne tollsatsen skal angivelig øke gradvis inntil emigrantene slutter å komme over grensen. 

Frykten sprer seg også til andre markeder. Oslo Børs nådde denne uken sitt laveste nivå siden midten av februar. Liknende tendenser ser vi også på andre europeiske børser og på de asiatiske børsene spesielt. Økt frykt for resesjon bidrar til at de lange rentene faller og i Tyskland har tiåringen falt med 30 basispunkter så langt i år. Også i Norge faller tiåringen, men med en forventing om to rentehevinger til i år (i juni og september) faller den ikke på langt nær så mye og fort som den tyske. Spreaden (rentedifferansen) mellom den tyske og norske langrenten er derfor nå på sitt høyeste nivå siden 2002.

Oljeprisen preges også av handelskrigen. Torsdag og fredag denne uken falt prisen markant og prisen for et fat nordsjøolje endte fredag kveld på 61,68 dollar, ned hele 8 prosent. Sist spotprisen var så lav var i midten av februar. Raset kommer delvis som et resultat av at amerikanske energibyrået (EIA) la frem tall som viste at de amerikanske råoljelagrene falt langt mindre enn det markedet forventet.

Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie mener det er bekymringer rundt den globale oljeetterspørselen som tynger oljeprisen hardest. Handelskrigen mellom USA og Kina vil generelt kunne svekke verdensøkonomien, noe som igjen demper aktiviteten i markedet og dermed også etterspørselen etter olje. Oljeprisen har så langt i år steget mye som et resultat av produksjonskutt fra Opec, uro i Midtøsten og USAs sanksjoner mot Iran og Venezuela. I juni møtes Opec igjen for å diskutere hvorvidt de skal opprettholde produksjonskuttene i årets andre halvår. Markedet vil sannsynligvis legge stor vekt på retorikken fra kartellet rundt dette møtet. Til tross for et fall på over fem prosent i oljeprisen på fredag, klarte Oslo Børs seg forholdsvis godt og endte dagen med en nedgang på kun 0,2 prosent.